banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững
18-5-2021

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, áp dụng khoa học và kĩ thuật sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu của thị trường, chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư tái sản xuất, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu… Từ đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; nhiều hộ dân, trong đó có đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ khá, giàu; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, hiện đại, sạch đẹp hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS còn khá cao (chiếm 93,74% số hộ nghèo và 90,4% số hộ cận nghèo toàn tỉnh); trình độ dân trí còn hạn chế; một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước; một bộ phận chưa biết cách áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chưa biết lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp và chưa tìm được thị trường tiêu thụ nông sản…

Trước thực tiễn đó, ngày 24/02/2021 tại Kết luận số 08-KL/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum cho chủ trương triển khai thực hiện cuộc vận động với chủ đề "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững".

Đồng bào Xơ Đăng ở Tu Mơ Rông phát triển dược liệu (Ảnh: baodantoc.vn)

Mục tiêu hướng đến năm 2025 của Cuộc vận động là:

Hằng năm, 100% xã, phường, trị trấn có đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động; 100% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động; 100% huyện, thành phố thực hiện lồng ghép Cuộc vận động với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"...

Có từ 70% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bên vững; Có từ 40% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý đê tích luỹ vôn tái đầu tư sản xuất; Trên 25% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện (có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người DTTS trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe gắn máy...); trên 25% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS giảm bình quân 3-4% năm.

Hằng năm, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng hoặc duy trì từ 01 đến 03 mô hình thực hiện Cuộc vận động/đơn vị; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp xây dựng hoặc duy trì 01 mô hình thực hiện Cuộc vận động/đơn vị.

Để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động, ngày 22/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã ký kết Chương trình phối hợp số 09/CTrPH-UBND-UBMTTQ triển khai cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025.

Là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo bền vững đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ngân sách tỉnh, gắn với việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Có thể nói, cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững" là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2021-2025, cần có sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân.

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bùi Văn Thắng

Số lượt xem:1780
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1882978 Tổng số người truy cập: 3 Số người online:
Phát triển:TNC