banner
Thứ 7, ngày 4 tháng 7 năm 2020
Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức góp phần phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín
7-6-2019

Do vậy, để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trên các mặt của đời sống xã hội như là cầu nối giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân; trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền ở cơ sở ngày 06 tháng 03 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

 Ngay sau khi, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg . Ban Dân tộc đã kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín như: Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số;  Thăm hỏi, hỗ trợ khi bị ốm đau; gặp khó khăn; người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời …và cung cấp thông tin.

 Song song với việc triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần thì chế độ cung cấp thông tin thông qua hình thức tổ chức triển khai các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin và tổ chức các đoàn người có uy tín đi thămquan, học tập kinh nghiệm là một trong nội dung được các cấp, các ngành quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, trong 02 năm từ 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 1.626 lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công nhận. Hằng năm, căn cứ danh sách người có uy tín phê duyệt, kinh phí được giao từ nguồn ngân sách địa phương và sự thống nhất cho chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua 2 năm Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị có liên quan Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Sở Nộivụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch...tổ chức 07 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho 511 người có uy tín với các nội dung kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc và chính sách dân tộc, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng và tổ chức 02 đoàn cho 60 đại biểu người có đi thăm quan, học tập kinh nghiệm về những mô hình phát triển kinh tế, những gương điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng...tại các tỉnh phía Nam và phía Bắc với tổng kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương là 1.620 triệu đồng, đạt 100% kinh phí được giao thực hiện.

Đ/c: U Minh Nam - Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Việc triển khai thực hiện cung cấp thông tin cho người có uy tín thông qua hình thức tổ chức các Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin không chỉ là kịp thời bổ sung kiến thức về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, ... mà những kiến thức được bồi dưỡng còn là những cẩm nang, nguồn tư liệu để người có uy tín thực hiện,  phát huy tốt vị trí, vai trò của mình tại địa phương trên các các lĩnh vực của đời sống xã hội và là một trong những tấm gương sáng trong công tác tuyên truyền, vận động  xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, trong phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, là lực lượng nồng cốt góp phần giảm nghèo được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Đồng thời, qua các hội nghị tập huấn, đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm người có uy tín có cơ hội thăm quan, học tập các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả của các tỉnh,  người có uy tín giữa các địa phương có cơ hội giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương.  Qua đó, đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình, cộng đồng giữ vững an ninh chính trị vùng dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh, miền núi và biên giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

- Việc cập nhật, nắm bắt, tiếp thu thông tin được truyền đạt để vận dụng của một số người có uy tín thông qua các hội nghị tập huấn để tuyên truyền, vận động nhân dân tại thôn, làng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình, chính sách dân tộc chưa cao nhất là những người có uy tín tuổi đời cao, có trình độ còn hạn chế.

- Một số đại biểu tham gia tập huấn chưa chủ động, mạnh dạn trong việc trao đổi với báo cáo viên những khó khăn, vướng mắc tại địa phương

- Hiện nay, chưa có chính sách hỗ trợ hoặc phụ cấp hằng tháng cho người có uy tín trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền còn hạn chế.     

Do vậy, để tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp đối với công tác xây dựng, bồi dưỡng người có uy tín; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Cần có những quy định cụ thể về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín để công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín đạt hiệu quả cao hơn và có sự thống nhất, đồng bộ.

- Bổ sung chế độ, chính sách hỗ trợ hoặc phụ cấp hằng tháng cho người có uy và kịp thời khen thưởng, biểu dương người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhằm phát huy tích cực trong quá thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện công tác rà soát, bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đúng quy định, thành phần và lựa chọn những người thật sự có uy tín để phát huy được vai trò, có khả năng vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân ở thôn làng biết, nắm, thực hiện.

- Chính quyền cơ sở cần tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia hoạt động, phát huy vai trò của họ đối với các lĩnh vực của đời sống, xã hội; sử dụng linh hoạt các hình thức vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong từng điều kiện, giai đoạn cụ thể;

Một số hình ảnh tại các Hội nghị tập huấn

Đ/c Phạm Thị Trung- Bí Thư huyện uỷ Đăk Hà (Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch) - truyền đạt tại Hội nghị

Đ/c Phạm Văn Lâm - Thượng tá – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh  - truyền đạt tại Hội nghị

Đ/c Võ Văn Quế - Ủy viên Thường trực - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh truyền đạt tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Mạnh Hồng - Phó Trưởng Ban - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - truyền đạt tại Hội nghị

Võ Thành Sơn -  Phó Trưởng phòng PA88 - Công an tỉnh truyền đạt tại Hội nghị

Mỹ Hạnh

 

Số lượt xem:935
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

946683 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC