banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 8 năm 2020
Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ hiệu quả trên địa bàn huyện đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời s...

Huyện Ngọc Hồi thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2016-2020 huyện Ngọc Hồi đã được đầu tư, hỗ trợ hơn 114 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Cơ quan công tác dân tộc tỉnh Kon Tum góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định, phát triển nhanh và bền vững

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tỉnh Gia Lai - Kon Tum để tái lập tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Sau khi chia tách tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủ...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, với diện mạo nông thôn đã thay đổi căn bản, khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng được...

Căn cứ chương trình của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc về phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ký kết Chương ...

Từ nguồn vốn Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đã giúp huyện Đăk Glei có nhiều đổi thay về cơ sở hạ tầng; người dân được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, máy móc phục vụ sản xuất để có th...

10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa xã Diên Bình huyện Đăk Tô

Qua 10 năm thực hiện chương trình, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển, nhất là hệ thống đường g...

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Qua 04 năm (2016-2019) triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo được những chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng các huyện, xã nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn được cải thiệ...

Cần có thêm chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng cho người có uy tín hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ

Từ trước đến nay và trong suốt quá trình lịch sử cách mang của dân tộc, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; đồng thời, cũng là vấn đề cấp bác...

Công tác thể chế đường lối, quan điểm của Đảng đối với vấn đề dân tộc

Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước t...

Sau 05 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020

Sau 05 năm thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết qu...

Hiệu quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong giai đoạn 2016-2020 với nguồn vốn của Chương trình 135, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn đặc biệt khó khăn từn...

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Kon Tum: Đổi thay ở huyện biên giới Ia H’Drai

45 năm sau ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2020) và 5 năm thành lập (3/2015-3/2020), đến nay huyện biên giới Ia H’Drai đang đổi thay từng ngày, khoác lên mình tấm áo xanh mướt bởi những r...

Kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Sau 04 năm (2016-2020) tích cực triển khai các dự án của Trung ương về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa tỉnh Kon Tum đã đạt được các kết quả đán...

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC, VC) là người DTTS của tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng; có nhiều đóng góp vào sự phát triển, thay đổi diện ...

Kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Kon Tum

Thành phố Kon Tum là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội của tỉnh Kon Tum. Với diện tích tự nhiên khoảng hơn 42.300 ha, có 21 đơn vị hành chính với 183 thôn, làng, tổ, dân phố, trong đó có 6...

Huyện Sa Thầy là huyện miền núi biên giới của tỉnh với dân số hiện có khoảng là 13.569 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 56,37%. Những năm qua, huyện luôn xác định thực hiện tốt công...

Không ngừng nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thời gian qua các chương trình tín dụng chính sách đã tác động tích cực đến vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS; lồng ghép với công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật để tăng ...

Hiệu quả thực hiện chính sách biểu dương  thăm hỏi các hộ tiêu biểu DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Cùng với chính sách dành cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo các Quyết định 18,56,12 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực hiện trong phạm vi cả nước; từ năm 2013 đến nay, tỉnh...

Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Thông qua triển khai thực hiện các chính sách sách dân tộc đã góp phần phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã vùng dân tộc và miền n...

Xã Đăk Ui, Huyện Đăk Hà thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn

Để tổ chức huy động nguồn lực và thực hiện các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả về công tác giảm nghèo trên địa bàn xã, Đảng ủy - UBND xã đã tập trung, lãnh đạo, ch...

Kết quả triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia  năm 2019 triên địa bàn huyện Đăk Tô

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Đăk Tô đã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh nhằm tạ...

Kết quả dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS. Trên cơ sở Nghị định 82/NĐ-CP của Chính ...

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum, góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, bằng uy tín của mình, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đi đầu trong việc vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà n...

Xã Ia Đal, huyện IaH’Drai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn

Ia Đal là xã biên giới nằm ở phía Tây nam của huyện Ia H’Drai, cách trung tâm hành chính của huyện 20km; có tồng diện tích tự nhiên là 21.794,69ha; chiều dài đường biên giới 47,3km, giáp với xã Nhang,...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
414/BDT-CSDT 11/6/2020 Công văn V/v triệu tập đại biểu người có uy tín huyện Đăk Tô, Kon Rẫy, Ia H’Drai và Thành phố tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức năm 2020 (lớp thứ 5) get_app
406/BDT-VP 9/6/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 get_app
390/BDT-CSDT 5/6/2020 Công văn V/v thông báo lịch kiểm tra kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 get_app
120/BC-BDT 28/5/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 05 và Kế hoạch công tác tháng 06 năm 2020 get_app
111/BC-BDT 25/5/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 get_app
354/BDT-VP 21/5/2020 Công văn V/v chuẩn bị một số nội dung tham dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc get_app
319/BDT-TTĐB 6/5/2020 Công văn v/v triển khai thực hiện Kế hoạch 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh get_app

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1032687 Tổng số người truy cập: 84 Số người online:
Phát triển:TNC