banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Phát huy vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh Kon Tum trong Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”
31-8-2023

Qua hai năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” theo Kết luận số 08-KL/TU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Tỉnh ủy Kon Tum, đời sống vật chất và tinh thần của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có những thay đổi mạnh mẽ. Kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của tất cả các Sở, ban ngành, đoàn thể và các lực lượng khác nhau, trong đó có đội ngũ người có uy tín mẫu mực, làm cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; làm chỗ dựa tin cậy, vững chắc của nhân dân, đồng bào các DTTS. Thông qua đội ngũ người có uy tín Cuộc vận động đã thật sự đi vào lòng dân, giúp cho người dân tự thay đổi mình và tự mình vươn lên trong cuộc sống, khắc phục những khó khăn trở ngại và đạt được những thành tựu, giá trị đích thực trong cuộc sống.

Hiện nay, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 634 người, trong đó: nam giới 589 người; nữ giới 45 người; thành phần già làng có 225 người; trưởng dòng họ, tộc trưởng 4 người; trưởng thôn, bản và tương đương 94 người; cán bộ nghỉ hưu 61 người; thầy mo, thầy cúng, Nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ 1 người; người sản xuất, kinh doanh giỏi 65 người; thành phần khác 182 người. Họ là những người tiêu biểu, có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa trong cộng đồng, tuy có nguồn gốc xuất thân, trình độ học vấn khác nhau nhưng hầu hết đều có một điểm chung đó là những người được cộng đồng tôn vinh, kính phục, bầu chọn và lấy đó là tấm gương để học tập noi theo.

Trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” vị trí, vai trò của người có uy tín hết sức quan trọng, giúp cho Cuộc vận động được lan toả, thật sự đi vào đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Cụ thể, qua rà soát sau 02 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, với vị trí và vai trò của mình, các già làng trưởng thôn đã góp phần đáng kể với kết quả có hơn 49.892 hộ DTTS được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động, hơn 26.780 hộ DTTS thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những thủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại... vươn lên thoát nghèo; hơn 27.855 hộ DTTS biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; có khoảng 12.435 hộ DTTS có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện…

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Cuộc vận động: hằng năm, 100% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc vận động, 100% huyện, thành phố thực hiện lồng ghép Cuộc vận động với các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; Đến năm 2025, có từ 70% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

Một là, thông qua đội ngũ người uy tín trong đồng bào các DTTS tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động sâu rộng, đầy đủ nội dung; phải xem Cuộc vận động là một quá trình lâu dài vì sự thay đổi nếp sống, cách nghĩ đã bao đời ăn sâu vào tiềm thức của người đồng bào DTTS là việc làm không dễ, vì thế không thể thực hiện một cách chủ quan, duy ý chí, nhanh chóng mà cần thực hiện phương châm “mưa dần thấm lâu” để Cuộc vận động không chỉ có ý nghĩa thực tại mà ăn sâu vào tìm thức của bà con như chính tên gọi của Cuộc vận động: thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Hai là, đòn bẩy làm thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy đầu tiên là công tác tuyên truyền, vận động, đây là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động. Chính vì thế, không có đội ngũ nào làm tốt hơn đội ngũ người có uy tín, vì họ được tham gia tập huấn, được hướng dẫn một cách chuyên nghiệp, có kiến thức, lòng kiên trì, nhiệt huyết và sự am hiểu phong tục tập quán đối với đồng bào DTTS, từ đó hiệu quả, kết quả đạt được sau Cuộc vận động mới có tính khả thi.

Ba là, người có uy tín cần nhận thức rõ vấn đề cốt lõi trong Cuộc vận động là làm thay đổi ý thức của người dân, trên cơ sở đó sẽ thay đổi hành động, giúp cho người DTTS tự thay đổi chính mình và tự mình vươn lên. Từ đó người làm công tác tuyên truyền, vận động phải phát huy tính tiên phong gương mẫu, phải trở thành các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, là cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng DTTS…

Bốn là, việc triển khai Cuộc vận động không phải của riêng ai mà cần có sự vào cuộc đồng bộ, đều tay và công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong quá trình tổ chức triển khai phải thực hiện thống nhất, gắn với phương châm thường xuyên, kiên trì, từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó, lấy cán bộ, đảng viên, già làng, người có uy tín thực hiện trước để các hộ dân khác noi theo.

Năm là, trên cơ sở những công việc, nhiệm vụ, kết quả đạt được trong thời gian qua, cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, kinh phí bám sát nội dung của Cuộc vận động. Nghiên cứu thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc vận động gắn với việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và làm phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của người có uy tín trong suốt quá trình triển khai Cuộc vận động.

                                                                                          Kiếm Ba

Số lượt xem:854
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3803842 Tổng số người truy cập: 164 Số người online:
Phát triển:TNC