banner
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19-4-2021

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành văn bản số 159-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức chấp hành thời gian làm việc có lúc chưa cao, còn tình trạng đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính... ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và uy tín của cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

(1) Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg,  ngày  05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp"; Kết luận số 1663-KL/TU, ngày  24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng.

(2) Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăngcường kiểm tra, thanh tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

(3) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm, định kỳ hằng quý báo cáo kết quả về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Diệu Hằng

Số lượt xem:240
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1788229 Tổng số người truy cập: 33 Số người online:
Phát triển:TNC