banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Ngày 15/12/2023, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 79/KH-BDT về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Ngày 24/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4136/UBND-NC về việc thực hiện lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử.

Ngày 20/7/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2023/TT-UBDT hướng dẫn về vị trị việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngà...

Ngày 04/7/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2082/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành...

Ngày 14/6/2023, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 66/QĐ-BDT về việc áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động củ...

Ngày 13/6/2023, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 65/QĐ-BDT về việc áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động củ...

Ngày 27/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 830/KH-UBND về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNV Quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Ngày 11 tháng 3 năm 202, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 563/SNV-HCTH về tổ chức tham gia cuộc thi ảnh, chủ đề “Sự nổ lực của cơ quan hành chính trong hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp” trên địa...

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc năm 2022

Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Thủ tục xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành ...

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền gi...

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương năm 2021. Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công ...

Người dân Kon Tum có thể tra cứu Thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo

Tỉnh Kon Tum tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2021, ngày 03/6/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1823 /KH-UBND.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021 Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp ban hành Kế hoạch số 28/KHLN-SNV-CĐVC về tổ chức cuộc thi ảnh online chủ đề “Nụ cười công sở” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-BDT về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021

Triển khai chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021

Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành văn bản số 159-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức tham mưu công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày 27/10/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức tham mưu công tác cải cách hành chính năm 2020

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3969889 Tổng số người truy cập: 36 Số người online:
Phát triển:TNC