banner
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Triển khai chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019 đến 2021
5-1-2021

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng. Nó đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học nhằm kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng ổn định. Ngoài cấu trúc thì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 còn thay đổi các điều khoản về bối cảnh của tổ chức; vai trò lãnh đạo; hoạch định; quản lý rủi ro. Điểm mới của TCVN ISO 9001:2015 là phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, chi tiết, khoa học và thống nhất. Thay vì tập trung vào các quá trình còn tính đến quản lý rủi ro, các yếu tố tác động vào tổ chức, đơn vị mình. Tiêu chuẩn với những khái niệm rõ ràng, chặt chẽ, đòi hỏi sâu sát hơn, tổ chức thực hiện bài bản, chi tiết mới có thể đáp ứng yêu cầu trong các điều khoản.

Để đảm bảo tiến độ, lộ trình theo Kế hoạch số 3495/KH-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (sau đây viết tắt là HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021; Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 88/KH-BDT ngày 24 tháng 12 năm 2020 chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021 với mục đích nhằm từng bước cải tiến nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh; cải thiện Chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), Chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), Chỉ số PAR Index (Chỉ số cải cách hành chính), Chính quyền điện tử,…

Nội dung, tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Ban Dân tộc, gồm:

1.Việc chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện theo các nội dung sau: Tham gia đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Đánh giá thực trạng áp dụng HTQLCL của cơ quan so với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Rà soát lại thành phần Ban chỉ đạo ISO; Xây dựng và cập nhật HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp; Phổ biến, hướng dẫn áp dụng, áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Cử công chức đi đào tạo, tập huấn chuyển đổi áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; chuyên gia đánh giá nội bộ; Thực hiện đánh giá nội bộ và hành động khắc phục, tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến HTQLCL; Người đứng đầu cơ quan tổ chức phải xác nhận hiệu lực của HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và duy trì cải tiến HTQLCL theo quy định.

2. Việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo gắn liền với mục tiêu cải cách hành chính: Triển khai áp dụng và chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Ban; đảm bảo tỷ lệ công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đạt 100%. Xây dựng, mở rộng áp dụng các quy trình mới đối với các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Dân tộc được chuẩn hóa, ban hành theo các quyết định của UBND tỉnh. Tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn thuộc Ban để khắc phục các điểm không phù hợp, điểm lưu ý. Thực hiện công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tiếp tục việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi công bố.

3. Tiến độ thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng ISO 9001:2015: Thực hiện chuyển đổi trong quý I/2021; Đến 30/6/2021 hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng ISO 9001:2015 tại Ban.

Rơ Châm Lê

Số lượt xem:72
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1788577 Tổng số người truy cập: 38 Số người online:
Phát triển:TNC