banner
Thứ 2, ngày 4 tháng 3 năm 2024
Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện việc Lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử
27-11-2023

 Ngày 24/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 4136/UBND-NC về việc thực hiện lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử. Theo đó,  Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung.

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Hệ thống quản lý văn bản thuộc ngành (nếu có);

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng, đáp ứng 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

3. Hồ sơ được lập trên môi trường mạng yêu cầu phải đầy đủ, đúng quy định theo yêu cầu tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật để nộp lưu vào Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử tỉnh Kon Tum sau khi đi vào vận hành chính thức.

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn việc lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử thống nhất trong toàn tỉnh về tăng cường tổ chức tập huấn; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức lập Danh mục hồ sơ, kỹ năng, nghiệp vụ tạo Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ hàng năm trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường xuyên phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh) nâng cấp, bổ sung các tính năng cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng ; Đẩy nhanh tiến độ tham mưu Đề án số hóa tài liệu tại Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2023-2025 (tài liệu từ năm 1991-2013) và triển khai Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử tỉnh Kon Tum để sớm đưa vào sử dụng.

Chi tiết Văn bản xem tại đây!

Đặng Quang Hưng

 

Số lượt xem:395
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3695266 Tổng số người truy cập: 35 Số người online:
Phát triển:TNC