banner
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Ban Dân tộc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020
23-12-2019

Để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch số 75/KH-BDT ngày 18/12/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan trong quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Kon Tum; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan.

Tại kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 Ban Dân tộc đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo kế hoạch đã đăng ký; 100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc Ban được bổ nhiệm trong năm đúng quy định; 100% Văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong năm 2020 được triển khai kịp thời; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Kon Tum và qua cơ chế một cửa của Ban; 100% thủ tục hành chính do Ban Dân tộc quản lý trên địa bàn tỉnh được công khai đúng quy định trên Trang thông tin điện tử cơ quan; 100% văn bản phát hành dưới dạng điện tử có ký số, trừ văn bản mật; 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử, 60% hồ sơ công việc tại được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc được chuyển giao từ Trung ương và thông qua Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành của tỉnh; 100% các phòng chuyên môn thuộc cơ quan Ban Dân tộc áp dụng, duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đúng quy định.… và tiếp tục triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Rơ Châm Lê

Số lượt xem:515
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1788556 Tổng số người truy cập: 38 Số người online:
Phát triển:TNC