banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tỉnh Kon Tum công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2017
17-5-2018

Lễ công bố kết quả xếp loại cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2017

Theo đó, ngày 28/02/2018 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 221/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại công tác hành chính nhà nước năm 2017 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thuộc tỉnh.

Kết quả xếp loại năm 2017 có 05 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đạt loại xuất sắc: Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở GD&ĐT và Ban Dân tộc; 11 cơ quan, đơn vị đạt loại tốt và 04 cơ quan, đơn vị đạt loại khá. Đối với cấp huyện, có UBND huyện Sa Thầy đạt loại Tốt, 09 huyện, thành phố còn lại xếp loại Khá.

Năm 2017 Ban Dân tộc được chấm điểm xếp loại đạt 90.75 điểm, là năm thứ hai liên tiếp đạt được kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính Xuất sắc. Để đạt được kết quả trên, luôn có sự đóng góp, nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thường xuyên và liên tục của thủ trưởng cơ quan Ban Dân tộc trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý đồng thời yêu cầu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm được chỉ ra tại Phụ lục 2 quyết định này để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị trong thời gian tới./.

Bùi Văn Thắng 

Số lượt xem:1071
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883089 Tổng số người truy cập: 100 Số người online:
Phát triển:TNC