Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2019
13-8-2019
Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020. Nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý, điều hành; phát huy dân chủ và quyền chủ động của cơ sở nhằm tăng cường và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, góp phần xây dựng Tây Nguyên vững mạnh toàn diện.

Từ ngày 17/7 đến ngày 01/8/2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei tổ chức 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho 205 đại biểu là cán bộ bán chuyên trách và cán bộ thôn thuộc  công chức bán chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn trên địa bàn 03 huyện, đạt 85,4% tổng số đại biểu được triệu tập.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tổ chức tại huyện Đăk Glei từ ngày 30/7 đến ngày 01/8/2019

Trong thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề: Tổng quan về Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2018-2025 và thực trạng công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phổ biến Nghị định 05/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ; Phổ biến các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 và thực trạng thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Lồng ghép các kỹ năng tuyên truyền về công tác bình đẳng giới trong vùng dân tộc và miền núi.

Tại các lớp tập huấn, các đồng chí báo cáo viên và học viên đã trao đổi, thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng công tác dân tộc, việc thực hiện chính sách dân tộc nói chung và trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng;  những thay đổi về nhận thức và hành vi trong nhân dân về vấn đề bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; vấn đề dân tộc thiểu số, đa số, dân tộc thiểu số rất ít người, việc xác định thành phần dân tộc và các chính sách dân tộc quy định tại Nghị định 05/NĐ-CP của Chính phủ…

Kết thúc đợt tập huấn, các đại biểu tại các thôn, xã đã được trang bị, bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao kỹ năng, trình độ, năng lực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị; phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước xóa đói giảm nghèo; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhân dân tốt hơn tại địa phương trong thời gian tới./.

Nguyễn Thanh Hưng

  
Số lượt xem:257
Bài viết liên quan:
Icon  Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đăk Tô
Icon  Lễ Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
Icon  Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Icon  Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án “bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”
Icon  Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
Icon  Tăng cường hợp tác để chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Icon  Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tuyên truyền củng cố tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Kon Tum
Icon  Ban Dân tộc tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam
Icon  Đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiên cứu thu thập thông tin, số liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Gia Lai năm 2019