Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
16-7-2019
Chiều ngày 12/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Phòng Dân tộc 09 huyện, thành phố và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện IaH’Drai (phụ trách công tác dân tộc).

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặc chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư vùng DTTS, miền núi. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động người uy tín tham gia tốt các phong trào ở địa phương, cơ sở. Theo dõi nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn nhất là tình hình sản xuất, đời sống cũng như tình hình phát triển kinh tế, xã hội để tham mưu UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

`Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của tỉnh phân bổ và triển khai kịp thời các nguồn kinh phí các chương trình, chính sách như: Chương trình 135, chính sách đầu tư của Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2017 – 2020; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025.... Lựa chọn tham mưu UBND tỉnh công nhận 811 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức hàng chục Hội nghị tuyên truyền trực tiếp Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 -2020”; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Đề án bình đẳng giới thu hút hàng nghìn lượt người tham gia... Đặc biệt, đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại 10 huyện, thành phố với sự tham gia của 1.438/1.552 đại biểu chính thức đại diện cho khoảng 280.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, thành phố về dự Đại hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch triển khai thực hịên Chỉ thị trên…

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lan, Phó phòng phụ trách LĐTB & XH huyện IaH’Drai (phụ trách công tác dân tộc) phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện chính sách dân tộc vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như:  Tiến độ thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg còn chậm; Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sơ hạ tầng mới triển khai đạt 28,97%. Công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, báo cáo chuyên đề một số huyện còn chậm về thời gian; chất lượng thông tin báo cáo chưa đầy đủ và kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung. Công tác phối hợp báo cáo của các sở, ban, ngành có liên quan về một số chương trình, đề án, dự án, chính sách do ngành quản lý về lĩnh vực công tác dân tộc chưa thường xuyên nên ảnh hưởng dến công tác tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của các cấp, các ngành; Kinh phí trung ương hỗ trợ các nội dung thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg còn thấp so với nhu cầu của đề án phần nảo ảnh hướng đến tiến độ cũng như mục tiêu của Đề án....

Về công tác 6 tháng cuối năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo Chương trình, kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1348/KH-UBND, ngày 31/5/2018 thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 02-04-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Nguyễn Thanh Hưng

  
Số lượt xem:389
Bài viết liên quan:
Icon  Tăng cường hợp tác để chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Icon  Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tuyên truyền củng cố tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Kon Tum
Icon  Ban Dân tộc tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam
Icon  Đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiên cứu thu thập thông tin, số liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Gia Lai năm 2019
Icon  Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Kon Tum đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía bắc
Icon  Lãnh đạo Ban Dân tộc thăm, động viên và hỗ trợ các hộ gia đình thiệt hại về nhà ở do thiên tai tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
Icon  Đoàn đại biểu người uy tín trong đồng bào DTTS Kon Tum đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phia Bắc năm 2019
Icon  Kết thúc đợt tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP