Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đăk Tô
10-8-2019
Thực hiện Quyết định số 141/TTr-P4 ngày 25/3/2019 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp về triển khai công tác thanh tra tại các đối tượng thanh tra trùng lắp do Sở Nội vụ chủ trì. Sáng ngày 06/8/2019, tại hội trường UBND huyện, Đoàn Thanh tra liên ngành Sở Nội vụ - Sở Lao động Thương binh &XH - Ban Dân tộc, đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đăk Tô. Trưởng đoàn thanh tra là Thanh tra Sở Nội vụ.

Tham dự công bố quyết định, về phía Đoàn Thanh tra có đ/c A Cường -  Giám đốc Sở Nội vụ; đ/c Lê Thị Huệ - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn Thanh tra; Các đ/c tổ trưởng các tổ Thanh tra và các đ/c thành viên trong tổ Thanh tra thuộc các Sở; Về phía huyện có đ/c Bùi Tiến Lý - Phó Chủ tịch huyện Đắk Tô; các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn huyện có liên quan; các đồng chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã trong huyện.

Theo đó, từng tổ Thanh tra thông qua các Quyết định thanh tra, kiểm tra của đơn vị mình. Thay mặt Thanh tra Ban Dân tộc, đ/c U Minh Nam - Phó Trưởng Ban Dân tộc thông qua Quyết định số 89/QĐ-TTr ngày 22/7/2018 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tổ chức thực hiện Chương trình 135, Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, niên độ đầu tư 2015 -2018 tại UBND huyện Đăk Tô và các đơn vị trực thuộc UBND huyện; Kế hoạch tiến hành thanh tra. Đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đ/c A Cường  - Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn thanh tra, cử người và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra nhanh chóng hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao.

Với mục đích thông qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tổ thanh tra Ban Dân tộc sẽ thanh tra những nội dung sau: Chương trình 135, Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ niên độ đầu tư năm 2015 đến 2018, dự kiến thời gian Thanh tra là 30 ngày làm việc, sau khi kết thúc đợt thanh tra, dựa trên kết quả làm việc với đối tượng thanh tra, tổ thanh tra Ban Dân tộc có báo cáo và kết luận thanh tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các Chương trình chính sách đã được đầu tư trên địa bàn huyện./.

Phan Xuân Cảnh

  
Số lượt xem:263
Bài viết liên quan:
Icon  Lễ Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
Icon  Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Icon  Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến địa phương về dự thảo Đề án “bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng đảm bảo sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”
Icon  Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
Icon  Tăng cường hợp tác để chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Icon  Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tuyên truyền củng cố tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Kon Tum
Icon  Ban Dân tộc tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam
Icon  Đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiên cứu thu thập thông tin, số liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Gia Lai năm 2019
Icon  Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum năm 2019