banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng năm 2023
1-8-2023

Sáng ngày 31/07/2023 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Ban Dân tộc tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đối tượng cộng đồng năm 2023.

Theo kế hoạch số 1099/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023, Ban Dân tộc sẽ phối hợp với đơn vị đào tạo tổ chức 03 lớp tập huấn cho các đạo biểu là Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, thôn ĐKKK thuộc xã khu vực I, II với khoảng 300 đại biểu.

Đ/c U Minh Nam – Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại lớp tập huấn, bồi dưỡng

Trong 04 ngày, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên truyền đạt 02 chuyên đề, chuyên đề về Vai trò của dân trong tham gia thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và chuyên đề bồi dưỡng nâng cao nhận thức về định hướng phát triển bền vững sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi phát triển bền vững, gắn với phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2020-2030, ngoài các kiến thức được bổ sung thông qua các chuyên đề năm 2023 các học viên sẽ được tham gia thực hành thực tế tại một số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi phát triển bền vững, gắn với phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện Kon Plông.

Toàn cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng

Sau các lớp tập huấn, bồi dưỡng học viên sẽ được bổ sung, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, từ đó góp phần phát huy vai trò, vị trí của cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia trong việc quyết định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

                                                                                          Mỹ Hạnh

Số lượt xem:1303
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068966 Tổng số người truy cập: 53 Số người online:
Phát triển:TNC