banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
14-7-2023

Ngày 12/7/2023, Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; tham dự hội nghị còn có đại diện các Bộ, ngành có liên quan và các vụ trực thuộc Uỷ ban Dân tộc. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế;  Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh (cử phóng viên dự, đưa tin).

Hội nghị đã nghe đại diện Uỷ ban Dân tộc thông qua dự thảo báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; qua đó đã đánh giá những kết quả đạt được đồng đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023 của Uỷ ban Dân tộc. Tham gia thảo luận, phát biểu tại Hội nghị có tổng số 7 ý kiến tham luận, đề xuất của các địa phương.

Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Tại Điểm cầu tỉnh Kon Tum, Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc đã thừa uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, qua đó đã đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc; đồng thời có những đề xuất kiến nghị như sau:

Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Sớm giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 để địa phương có cơ sở hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình cũng như rà soát, cân đối nguồn lực của địa phương để đối ứng, lồng ghép thực hiện theo quy định; xem xét, thống nhất chủ trương cho phép địa phương được phép điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp giữa các Dự án thuộc Chương trình phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương; hiện nay một số xã thuộc địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh mặc dù đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, không có khả năng tự huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, vẫn cần nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để duy trì kết quả đã đạt được. Do vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép không áp dụng quy định tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng xã khu vực II, khu vực III sau khi các xã này đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với các bộ, ngành có liên quan: Sớm ban hành hướng dẫn và giao cụ thể chỉ tiêu thực hiện các nội dung, Tiểu dự án, Dự án cho giai đoạn và hàng năm để địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm;  Ban hành khung, Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp; hướng dẫn mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản có đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung; sớm ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam: Sớm có văn bản hướng dẫn triển khai mô hình thay thế mô hình TKVVTB để tỉnh kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất tâm huyết của các đại biểu trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của các địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 hiệu quả; Thay đổi nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan làm công tác dân tộc các cấp, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý, triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới; Đổi mới sử dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; Tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, chủ động rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất các cấp các ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra.

Trần Văn Tấn

Số lượt xem:1586
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068953 Tổng số người truy cập: 46 Số người online:
Phát triển:TNC