banner
Thứ 3, ngày 11 tháng 5 năm 2021
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Kon Plông
26-1-2021

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 25 tháng 01 năm 2021, Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tổ chức thực hiện các Chương trình, chính sách Dân tộc đối với UBND huyện Kon Plông và các đơn vị trực thuộc huyện

Trưởng Đoàn Đ/c: Đặng Quang Hưng: Q. Chánh Thanh tra công bố kết luận

Chủ trì buổi làm việc Đ/c: Đinh Quốc Tuấn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Đ/c Đặng Quang Hưng - Q. Chánh thanh tra ban, cùng các thành viên Đoàn thanh tra tham dự công bố Kết luận thanh tra; về phía đơn vị được thanh tra có Đ/c: Đặng Thanh Nam, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các Phòng, ban, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã trực thuộc UBND huyện.

Đ/c: Đặng Quang Hưng - Trưởng đoàn thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh công bố toàn văn Dự thảo kết luận thanh tra, kết luận đã chỉ ra các ưu điểm, khuyết điểm và những quyết định xử lý, kiến nghị chấn chỉnh như sau:

Ưu điểm

Trong quá trình tổ chức thực hiện các Chương trình, chính sách Dân tộc niên độ đầu tư 2017-2019 trên địa bàn huyện. Các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chấp hành các qui định của nhà nước trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Chương trình.

Chương trình được công khai, dân chủ, việc lựa chọn các công trình được nhân dân trong vùng dự án tham gia bàn bạc, lựa chọn việc đầu tư thể hiện việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đó là việc đầu tư xây dựng các công trình có trọng tâm, trọng điểm, tập trung và phục vụ được lợi ích dân cư trong vùng, điển hình là các công trình đường giao thông nội vùng; Cầu treo dân sinh; Hệ thống thủy lợi; Hệ thống cấp nước sinh hoạt; Điểm trường mầm non... Các loại cây, con giống hỗ trợ cho người dân tương đối phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của từng địa phương, được người dân đồng tình ủng hộ đưa vào phục vụ sản xuất, từ đó giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Công tác thi công của các nhà thầu xây lắp được thực hiện nghiêm túc, cơ bản theo hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt. Cán bộ giám sát kỹ thuật, điều hành dự án nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thi công. Qua đó, chất lượng công trình tương đối đảm bảo, hạn chế được tình trạng thất thoát vốn đầu tư xây dựng của Chương trình.

Các công trình sau khi xây dựng xong đưa vào sử dụng đã và đang phát huy được hiệu quả, chất lượng đảm bảo, phục vụ thiết thực cuộc sống của nhân dân.

Những tồn tại, hạn chế:

Về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, cơ bản theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, Tuy nhiên, việc các đơn vị Tư vấn lập Báo cáo KTKT, lập dự toán công trình, tính sai chi phí lán trại tạm theo Quy định, các công trình đều không có thiết kế mẫu, ở một số xã năng lực của cán bộ phụ trách NTM còn hạn chế, không tính hết được khối lượng trong dự toán, Một số công trình đường giao thông có độ dốc cao, nhưng không thiết kế hệ thống thoát nước rãnh dọc, cống ngang đường nên dẫn đến việc sói lỡ nền, mặt đường, giảm tuổi thọ của công trình.

Việc các chủ đầu tư trình và Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định tham mưu cho UBND huyện chỉ định thầu trực tiếp các công trình có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng. Một số bước trong công tác đấu thầu chưa đảm bảo theo quy định đấu thầu.

Đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất: Việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối với các gói thầu hỗ trợ sản xuất theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn) là chưa sát và đúng theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quá trình thanh tra đã xử lý thu hồi số tiền sai phạm nộp NSNN số tiền là: 57.912.900đồng. Kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra trong công tác thanh tra, việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tổ chức thực hiện các Chương trình, chính sách Dân tộc trên địa bàn huyện; Chấp hành nghiêm Luật Thanh tra, và các văn bản pháp quy có liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Kết luận chỉ đạo tại buổi công bố, Đ/c Đinh Quốc Tuấn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh yêu cầu các đơn vị được thanh tra phải xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, niêm yết Kết luận thanh tra, báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh. Giao Thanh tra Ban  kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý, kiến nghị xử lý đã có hiệu lực pháp luật để báo cáo Thanh tra tỉnh./.

Phan Xuân Cảnh

Số lượt xem:135
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1485256 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC