banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh
3-6-2024

Ngày 21/5/2024,  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1761/KH-UBND triển khai Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030”.

Theo đó, mục tiêu đề ra của giai đoạn 1 (năm 2024 và năm 2025) là: So với năm 2023 đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN (viết chung là báo cáo viên, tuyên truyền viên) được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương tăng thêm ít nhất 20%, bổ sung mới ít nhất 10% báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; mỗi thôn, làng có ít nhất 01 tuyên truyền viên là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS (trong đó ưu tiên lựa chọn, bồi dưỡng già làng, trưởng thôn, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín); 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật và tối thiểu 80% được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Đối với giai đoạn 2026 - 2030: So với giai đoạn 1, số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS tăng thêm ít nhất 50%, kiện toàn, bổ sung tối thiểu 25% số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; đến hết năm 2030, mỗi thôn làng có ít nhất 02 tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Đồng thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại địa phương có nhiều xã đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ được thực hiện xuyên suốt.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh chủ động, tích cực, triển khai kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Tổ chức quán triệt, truyền thông nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; rà soát, nghiên cứu và tham mưu hoàn thiện chính sách, thể chế hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả; tăng cường năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm hoạt động thực chất, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; lựa chọn, hỗ trợ các địa phương có nhiều địa bàn đặc biệt khó khăn thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL...

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, Đề án khác đang được triển khai tại cơ quan, tổ chức và địa phương; đồng thời  tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc khuyến khích, tạo điều kiện, huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế, nguồn lực xã hội vào công tác này.

Ksor H’Nhuên

 

Số lượt xem:51
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970149 Tổng số người truy cập: 44 Số người online:
Phát triển:TNC