banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Biểu số 04 - Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới - Năm 2022
21-3-2022

Stt

Nội dung

Mã số

Số thôn bản vùng dân tộc thiểu số (Thôn/bản)

Số thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới (Thôn/bản)

Tỷ lệ thôn, bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới (%)

I

Tỉnh Kon Tum

62

633

605

96%

1

Thành phố Kon Tum

608

49

49

100%

-

Xã Đắk Cấm

23311

2

2

100%

-

Xã Kroong

23314

2

2

100%

-

Xã Ngọk Bay

23317

6

6

100%

-

Xã Vinh Quang

23320

3

3

100%

-

Xã Đắk Blà

23323

10

10

100%

-

Xã Ia Chim

23326

9

9

100%

-

Xã Đăk Năng

23327

2

2

100%

-

Xã Đoàn Kết

23329

2

2

100%

-

Xã Chư Hreng

23332

4

4

100%

-

Xã Đắk Rơ Wa

23335

5

5

100%

-

Xã Hòa Bình

23338

4

4

100%

2

Huyện Ngọc Hồi

611

65

65

100%

-

Xã Đắk Ang

23380

8

8

100%

-

Xã Đắk Dục

23383

11

11

100%

-

Xã Đắk Nông

23386

9

9

100%

-

Xã Đắk Xú

23389

14

14

100%

-

Xã Đắk Kan

23392

9

9

100%

-

Xã Pờ Y

23395

8

8

100%

-

Xã Sa Loong

23398

6

6

100%

3

Huyện Ia H' Drai

618

21

14

67%

-

Xã Ia Dal

23535

11

6

55%

-

Xã Ia Dom

23537

5

5

100%

-

Xã Ia Tơi

23538

5

3

60%

4

Huyện Đắk Tô

612

42

42

100%

 

Thị trấn Đăk Tô

23401

2

2

100%

-

Xã Đắk Rơ Nga

23427

5

5

100%

-

Xã Ngọk Tụ

23428

6

6

100%

-

Xã Đắk Trăm

23430

10

10

100%

-

Xã Văn Lem

23431

6

6

100%

-

Xã Kon Đào

23434

3

3

100%

-

Xã Tân Cảnh

23437

3

3

100%

-

Xã Diên Bình

23440

2

2

100%

-

Xã Pô Kô

23443

5

5

100%

5

Huyện Kon Rẫy

614

47

47

100%

-

Xã Đắk Kôi

23482

10

10

100%

-

Xã Đắk Tơ Lung

23485

8

8

100%

-

Xã Đắk Ruồng

23488

7

7

100%

-

Xã Đắk Pne

23491

4

4

100%

-

Xã Đắk Tờ Re

23494

12

12

100%

-

Xã Tân Lập

23497

6

6

100%

6

Huyện Kon Plông

613

89

79

89%

-

Xã Đắk Nên

23452

10

10

100%

-

Xã Đắk Ring

23455

10

7

70%

-

Xã Măng Buk

23458

12

8

67%

-

Xã Đắk Tăng

23461

8

8

100%

-

Xã Ngok Tem

23464

12

10

83%

-

Xã Pờ Ê

23467

7

7

100%

-

Xã Măng Cành

23470

10

10

100%

-

Xã Đắk Long

23473

9

9

100%

-

Xã Hiếu

23476

11

10

91%

7

Huyện Sa Thầy

616

43

43

100%

-

Thị trấn Sa Thầy

23527

3

3

100%

-

Xã Rơ Kơi

23530

6

6

100%

-

Xã Sa Nhơn

23533

1

1

100%

-

Xã Hơ Moong

23534

7

7

100%

-

Xã Mô Rai

23536

7

7

100%

-

Xã Sa Sơn

23539

1

1

100%

-

Xã Sa Nghĩa

23542

1

1

100%

-

Xã Sa Bình

23545

4

4

100%

-

Xã Ya Xiêr

23548

7

7

100%

-

Xã Ya Tăng

23551

3

3

100%

-

Xã Ya ly

23554

3

3

100%

8

Huyện Đắk Hà

615

74

74

100%

-

Xã Đắk PXi

23503

9

9

100%

-

Xã Đăk Long

23504

7

7

100%

-

Xã Đắk HRing

23506

9

9

100%

-

Xã Đắk Ui

23509

11

11

100%

-

Xã Đăk Ngọk

23510

4

4

100%

-

Xã Đắk Mar

23512

3

3

100%

-

Xã Ngok Wang

23515

7

7

100%

-

Xã Ngok Réo

23518

8

8

100%

-

Xã Hà Mòn

23521

9

9

100%

-

Xã Đắk La

23524

6

6

100%

-

Thị trấn Đăk Hà

23500

1

1

100%

9

Huyện Đắk Glei

610

112

101

90%

-

Xã Đắk Blô

23344

4

4

100%

-

Xã Đắk Man

23347

3

3

100%

-

Xã Đắk Nhoong

23350

6

6

100%

-

Xã Đắk Pék

23353

13

13

100%

-

Xã Đắk Choong

23356

9

9

100%

-

Xã Xốp

23359

7

7

100%

-

Xã Mường Hoong

23362

16

12

75%

-

Xã Ngọc Linh

23365

17

10

59%

-

Xã Đắk Long

23368

9

9

100%

-

Xã Đắk KRoong

23371

6

6

100%

-

Xã Đắk Môn

23374

12

12

100%

-

Thị trấn Đăk Glei

23341

10

10

100%

10

Huyện Tu Mơ Rông

617

91

91

100%

-

Xã Ngọk Lây

23404

10

10

100%

-

Xã Đắk Na

23407

13

13

100%

-

Xã Măng Ri

23410

6

6

100%

-

Xã Ngok Yêu

23413

8

8

100%

-

Xã Đắk Sao

23416

10

10

100%

-

Xã Đắk Rơ Ông

23417

9

9

100%

-

Xã Đắk Tơ Kan

23419

7

7

100%

-

Xã Tu Mơ Rông

23422

8

8

100%

-

Xã Đắk Hà

23425

10

10

100%

-

Xã Tê Xăng

23446

4

4

100%

-

Xã Văn Xuôi

23449

6

6

100%

 

Số lượt xem:1618
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068913 Tổng số người truy cập: 38 Số người online:
Phát triển:TNC