banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Biểu số 05 - Hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số - số liệu từ 01/1 đến 31/12/2019
15-5-2020

STT

Tên huyện, thành phố

Tổng số hộ (đến 31/12/2019)

Trong đó số hộ DTTS

Số hộ nghèo DTTS

Số hộ cận nghèo DTTS

Số hộ thoát nghèo DTTS

Số hộ nghèo DTTS phát sinh mới

Số hộ DTTS tái nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo DTTS (%)

Tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS (%)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Huyện Đăk Glei

12.707

11.090

3.376

1.224

792

196

 

136

30,44

9,63

2

Huyện Ngọc Hồi

15.954

8.818

740

609

275

83

7

8,39

3,82

3

Huyện Đăk Tô

12.172

6.108

1.037

780

291

33

3

16,98

6,41

4

Huyện Đăk Hà

17.487

7.725

2.211

1.322

672

58

5

28,62

 

5

Huyện Sa Thầy

13.569

7.650

1.779

688

829

86

3

23,25

5,07

6

Thành phố Kon Tum

42.840

10.694

1.036

958

460

92

7

9,69

2,24

7

Huyện Kon Plông

7.120

4.621

1.834

1.078

488

115

39

39,69

15,14

8

Huyện Kon Rẫy

7.369

6.259

1.700

657

662

42

6

27,16

8,92

9

Huyện Tu Mơ Rông

6.399

6.141

2.729

462

556

64

4

44,44

7,22

10

Huyện Ia H’Drai

2.794

1.692

1.207

220

280

328

5

71,34

7,87

Tổng cộng

138.411

70.798

17.649

7.998

5.305

1.097

215

24,93

5,78

Số lượt xem:2521
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068626 Tổng số người truy cập: 69 Số người online:
Phát triển:TNC