banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Biểu số 04 - Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới - Năm 2019
15-5-2020

Tên đơn vị

Số thôn bản vùng đồng bào DTTS (Thôn/bản)

Số thôn bản vùng đồng bào DTTS có đừơng giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới (Thôn/bản)

tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới (%)

A

B

C

D

Tổng cộng

595

544

50%

1. Huyện Sa Thầy

43

43

100%

Thị Trấn Sa Thầy

03

03

100%

Xã Rờ Kơi

6

6

100%

Xã Sa Nhơn

1

1

100%

Xã Hơ Moong

7

7

100%

Xã Mô Rai

7

7

100%

Xã Sa Sơn

1

1

100%

Xã Sa Nghĩa

1

1

100%

Xã Sa Bình

4

4

100%

Xã Ya Xiêr

7

7

100%

Xã Ya Tăng

3

3

100%

Xã Ya ly

3

3

100%

2.Huyện Đăk Hà

65

27

41,54%

Thị trấn Đăk Hà

1

1

100%

Xã Đăk La

6

0

0,00

Xã Đăk Mar

3

1

33,33%

Xã Đăk Ui

11

5

45,45%

Xã Đăk Hring

9

6

66,67%

Xã Đăk Ngọk

4

4

100%

Xã Ngọc Wang

7

4

57,14 %

Xã Hà Mòn

0

0

0,00

Xã Đăk Long

7

1

14,29 %

Xã Đăk Pxi

9

3

33,33 %

Xã Ngọc Réo

8

2

25%

3. Huyện Kon Rẫy

56

23

41,07%

Thị trấn Đăk Rve

9

2

22,22%

Xã Tân Lập

6

3

50%

Xã Đăk Ruồng

7

2

28,57%

Xã Đăk Tơ Lung

8

4

50%

Xã Đăk Tờ Re

12

3

25%

Xã Đăk Kôi

10

7

70%

Xã Đăk Pne

4

2

50%

4. TP Kon Tum

62

62

100%

Xã Đoàn Kết

2

2

100%

Xã Vinh Quang

3

3

100%

Xã Hòa Bình

4

4

100%

Đăk BLà

17

17

100%

Đăk Năng

2

2

100%

Xã Ia Chim

9

9

100%

Xã Đăk Cấm

2

2

100%

Xã Kroong

2

2

100%

Xã Ngọc Bay

6

6

100%

Đăk rơ Wa

5

5

100%

Chư Hreng

5

5

100%

Phường Lê Lợi

2

2

100%

P. Trường Chinh

3

3

100%

P. Ngô Mây

2

2

100%

P Thắng Lợi

3

3

100%

P. Quang Trung

2

2

100%

P.Thống Nhất

2

2

100%

5. Huyện Kon Plông

88

83

94,91

TT Măng Đen

8

8

100%

Xã Đắk Tăng.

8

8

100%

Xã Đắk Ring

10

8

80%

Xã Đắk Nên

10

10

100%

Xã Măng Cành

10

10

100%

Xã Hiếu

11

10

90,91%

Xã Pờ Ê

7

7

100%

Xã Ngọk Tem

12

12

100%

Xã Măng Bút

12

10

83,33%

6. Huyện Ngọc Hồi

57

55

94%

Xã Đăk Ang

6

6

100%

Xã Đăk Dục

9

9

100%

Xã Đăk Nông

9

9

100%

Xã Đăk Xú

11

9

81,8%

Xã Pờ Y

8

8

100%

Xã Sa Loong

6

6

100%

Xã Đăk Kan

8

8

100%

7. Huyện Ia H’Drai

21

21

100%

Xã Ia Dal

11

11

100%

Xã Ia Dom

5

5

100%

Xã Ia Tơi

5

5

100%

8. Huyện Đăk Glei

112

96

85,7%

Xã Đăk Blô

4

4

100%

Xã Đăk Man

3

3

100%

Xã Đăk Nhoong

6

6

100%

Xã Đăk Pét

13

13

100%

Xã Đăk Choong

9

9

100%

Xã Xốp

7

7

100%

Xã Mường Hoong

16

8

50%

Xã Ngọc Linh

18

10

56%

Xã Đăk Long

8

8

100%

Xã Đăk Kroong

6

6

100%

Xã Đăk Môn

12

12

100%

Thị trấn Đăk Glei

10

10

100%

9. Huyện Tu Mơ Rông

91

91

100%

Xã Ngọc Lây

11

11

100%

Xã Đăk Na

13

13

100%

Xã Măng Ri

6

6

100%

Xã Ngọk Yêu

8

8

100%

Xã Đăk Sao

10

10

100%

Xã Đăk Rơ Ông

9

9

100%

Xã Đăk Tờ Kan

7

7

100%

Xã Tu Mơ Rông

8

8

100%

Xã Đăk Hà

10

10

100%

Xã Tê Xăng

4

4

100%

Xã Văn Xuôi

5

5

100%

10. Huyện Đăk Tô

43

43

100%

Xã Kon Đào

2

2

100%

Xã Diên Bình

2

2

100%

Xã Tân Cảnh

3

3

100%

Xã Đăk Rơ Nga

5

1

100%

Xã  Đăk Trăm

11

11

100%

Xã Ngọc Tụ

6

6

100%

Xã Văn Lem

6

6

100%

Xã Pô Kô

5

5

100%

Thị Trấn Đăk Tô

2

2

100%

Số lượt xem:2057
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068720 Tổng số người truy cập: 155 Số người online:
Phát triển:TNC