banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Biểu số: 07 - Số lượng công chức trong các cơ quan công tác dân tộc các cấp - Năm 2019
15-5-2020

Tổng số

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Nữ

DTTS

Nữ DTTS

Nữ

DTTS

Nữ DTTS

A

1=2+6

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng số

 

19

9

7

4

 35

 13

 10

 07

1. Trong đó: Đảng viên

 

15

7

5

2

 29

 10

 09

 08

2. Chia theo tôn giáo

 

19

9

7

4

 35

 13

 10

 07

- Không tôn giáo

 

19

9

7

4

 35

 13

 10

 07

- Có theo tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chia theo nhóm tuổi

 

19

9

7

4

 35

 13

 10

 07

- Từ 30 trở xuống

 

 

 

 

 

 02

 01

 

 

- Từ 31 đến 40

 

8

5

4

3

 14

 06

 07

 06

- Từ 41 đến 50

 

9

4

3

1

 09

 02

 01

 

-Từ 51 đến 55

 

2

 

 

 

 05

 01

 02

 01

- Từ 56 đến 60

 

 

 

 

 

 05

 03

 

 

- Trên 60 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Chia theo ngạch công chức

 

19

9

7

4

35

13

10

07

- Nhân viên

 

1

1

 

 

 

 

 

 

- Cán sự và TĐ

 

1

7

 

 

6

4

2

2

- Chuyên viên và TĐ

 

11

1

4

3

25

9

8

5

- Chuyên viên chính và TĐ

 

6

 

3

1

4

 

 

 

- Chuyên viên cao cấp và TĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chia theo trình độ đào tạo

 

19

9

7

4

35

13

10

07

- Sơ cấp

 

1

 

 

 

 

 

 

 

- Trung cấp

 

 

 

 

 

1

1

 

 

- Cao đẳng

 

 

 

 

 

1

1

1

1

- Đại học

 

15

9

5

4

32

11

9

6

- Trên đại học

 

3

 

2

 

1

 

 

 

Số lượt xem:1837
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068765 Tổng số người truy cập: 45 Số người online:
Phát triển:TNC