banner
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 59) của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
1-11-2021

Tại Thông báo số 5572/TB-BCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-61, F0tdt2-66) và 09 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Đây là 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-61, F0tdt2-66) và 09 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 128 (F0-69) là Y.G, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 23/10/2021 (có mã số bệnh nhân là 840.105). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.G tiếp tục được cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi). Ngày 31/10/2021, Y.G được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.G đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 129 (F0-115) là Đ.C.A.V, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 28/10/2021 (có mã số bệnh nhân là 860.982). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Đ.C.A.V tiếp tục được cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 31/10/2021, Đ.C.A.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.C.A.V đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 130 (F0-111) là Y.Tr, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 28/10/2021 (có mã số bệnh nhân là 858.583). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.Tr tiếp tục được cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 31/10/2021, Y.Tr được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2:

F0tdt2-61 là A.Tr, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11/10/2021, A.Tr di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Tr đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 11/10 đến ngày 23/10/2021, A.Tr được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 24/10/2021, A.Tr hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy). Ngày 31/10/2021, A.Tr được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Tr đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

F0tdt2-66 là Đ.T.N, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 08/10/2021, Đ.T.N di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Đ.T.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 12/10/2021, Đ.T.N được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 12/10 đến ngày 23/10/2021, Đ.T.N được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 24/10/2021, Đ.T.N hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương (tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy) để tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 31/10/2021, Đ.T.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 257 là Y.H, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Ba Na, địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 258 là A.L, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Ba Na, địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 259 là A.C, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Ba Na, địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 257, 258, 259 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 26/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 31/10/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 260 là Y.S.T, sinh năm 2006, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 17/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.S.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 31/10/2021, Y.S.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.S.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 261 là P.V.T, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 200 (có mã số bệnh nhân là 885.901, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/10/2021). Ngày 23/10/2021, P.V.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 31/10/2021, P.V.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 262 là N.T.K, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 22/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 31/10/2021, N.T.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.K đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 263 là Y.X, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Ba Na, địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 264 là Y.P, sinh năm 1991, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 263, 264 là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 31/10/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 265 là A.Th, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Th đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Tô; A.Th thực hiện cách ly tập trung từ ngày 04/10 đến ngày 23/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, A.Th được thực hiện xét nghiệm 6 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 6 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 24/10/2021, A.Th hết thời gian cách ly tập trung, được trở về nhà (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ngày 31/10/2021, A.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. A.Th đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-61, F0tdt2-66) và 09 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Tính đến 22 giờ ngày 31/10/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 265 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 244 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 21 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 05 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:831
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3684041 Tổng số người truy cập: 38 Số người online:
Phát triển:TNC