banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 57) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
31-10-2021

Tại Thông báo số 5548/TB-BCĐ ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 10 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Các trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 10 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 121 là P.T.T.L, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04/10/2021 từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, P.T.T.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 24/10/2021, P.T.T.L được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để sinh con; ngày 28/10/2021, P.T.T.L được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 8, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.T.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 122 là Y.S, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 123 là Y.Y, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

 Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 thứ 122, 123 là các công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Long An, ngày 14/10/2021, các công dân này từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, các công dân này được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 238 là A.K, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 239 là A.X, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 240 là Y.H, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 238, 239, 240 là các công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 24/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 241 là P.Đ.N, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 242 là P.A.T, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 243 là N.T.Đ, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 244 là L.C.H.N, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 241, 242, 243, 244 là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 200 (có mã số bệnh nhân là 885.901, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/10/2021). Ngày 23/10/2021, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 29/10/2021, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 245 là A.P, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 06/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.P đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà; A.P thực hiện cách ly tập trung từ ngày 06/10 đến ngày 19/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, A.P được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 20/10/2021, A.P hết thời gian cách ly tập trung, được trở về nhà (tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ngày 29/10/2021, A.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. A.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 246 là A.H, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà; A.H thực hiện cách ly tập trung từ ngày 11/10 đến ngày 24/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, A.H được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 25/10/2021, A.H hết thời gian cách ly tập trung, được trở về nhà (tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ngày 29/10/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 247 là Đ.H.H, sinh năm 1981, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 29/10/2021, Đ.H.H di chuyển về tỉnh Kon Tum qua Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (trước đó, Đ.H.H có đến Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Gia Lai...); tại đây, Đ.H.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Đ.H.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 06 giờ ngày 30/10/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 247 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 227 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 20 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 04 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:817
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3691160 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC