banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh số 55 của BCĐ phòng chống, dịch COVID-19 của tỉnh Kon Tum
29-10-2021

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum có thông báo số 5521/TB-BCĐ về 11 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-32) và 08 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 107 là A.Đ, sinh năm 1979, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Long An, ngày 25/10/2021 từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Đ đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 27/10/2021, A.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 108 là A.Q, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 109 là A.T, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 110 là A.K, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 thứ 108, 109, 110 đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/10/2021 từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 28/10/2021, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 111 là Y.H, sinh năm 2019, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/10/2021 từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 28/10/2021, Y.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 112 là A.S, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, ngày 26/10/2021  từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.S đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 28/10/2021, A.S có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.S đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 113 là A.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, ngày 03/10/2021 từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 28/10/2021, A.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 7, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 114 là Y.K, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/10/2021 từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 28/10/2021, Y.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.K đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 115 là Y.N, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, ngày 18/10/2021 từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 28/10/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 116 là Y.L, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, ngày 06/10/2021 từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; Y.L thực hiện cách ly tập trung từ ngày 06/10 đến ngày 19/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.L được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 20/10/2021, Y.L hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum). Ngày 28/10/2021, Y.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2 (từ khi theo dõi sức khỏe tại nhà), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. Y.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 117 là Y.Y, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, ngày 06/10/2021 từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.Y đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; Y.Y thực hiện cách ly tập trung từ ngày 06/10 đến ngày 19/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.Y được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 20/10/2021, Y.Y hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum). Ngày 28/10/2021, Y.Y được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2 (từ khi theo dõi sức khỏe tại nhà), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. Y.Y đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-32) là T.V.Q, sinh năm 2008, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Lập,  huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06/10/2021 từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.V.Q đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 07/10 đến ngày 22/10/2021, T.V.Q được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 23/10/2021, T.V.Q hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy). Ngày 28/10/2021, T.V.Q được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.Q đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 223 là L.M.T, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thứ 224 là T.V.T, sinh năm 1969, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 223, 224 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 27/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2,  kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 225 là T.Q.T, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 25/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.Q.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 27/10/2021, T.Q.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.Q.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 226 là Y.Ng, sinh năm 2006, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.Ng đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 28/10/2021, Y.Ng được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Ng đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 227 là N.M.N, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 26/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.M.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 28/10/2021, N.M.N có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.M.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 228 là A.Q, sinh năm 2006, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 229 là A.L, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 228, 229 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 26/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 28/10/2021, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc mới COVID-19 thứ 230 là Đ.H.P, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 28/10/2021, Đ.H.P di chuyển đến địa bàn tỉnh Kon Tum qua Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; tại đây, Đ.H.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Đ.H.P hiện đang được cách ly điều trị tại tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là 11 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-32) và 08 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Tính đến 21 giờ ngày 28/10/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 230 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 214 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 16 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế)

Số lượt xem:211
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039616 Tổng số người truy cập: 35 Số người online:
Phát triển:TNC