banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 56) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
30-10-2021

Ngày 30 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum có Thông báo số 5540/TB-BCĐ  về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-3, F0tdt2-6) và 07 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 118 là K.T, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, ngày 05/10/2021 từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, K.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; K.T thực hiện cách ly tập trung từ ngày 05/10 đến ngày 18/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, K.T được thực hiện xét nghiệm 5 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 5 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 19/10/2021, K.T hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại nhà (tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Ngày 28/10/2021, K.T tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (K.T là F1 cùng buồng của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 220 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27/10/2021). Ngày 29/10/2021, K.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. K.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 119 là Y.P, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/10/2021, Y.P từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.P đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 29/10/2021, Y.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 120 (F0-55) là Y.T, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 20/10/2021 (có mã số bệnh nhân là 827.363). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.T tiếp tục được cách ly tại nhà (tại Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà). Ngày 29/10/2021, Y.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2:

F0tdt2-3 là V.T.N.A, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 28/9/2021, V.T.N.A được đón từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, V.T.N.A đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 28/9/2021 đến ngày 20/10/2021, V.T.N.A được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 21/10/2021, V.T.N.A hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để cách ly tại nhà (tại Khu tập trung kiểm soát dịch của xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy). Ngày 28/10/2021, V.T.N.A được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.N.A đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

F0tdt2-6 là Đ.N.H.L, sinh năm 2007, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 28/9/2021, Đ.N.H.L được đón từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Đ.N.H.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà; ngày 02/10/2021, Đ.N.H.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 02/10 đến ngày 14/10/2021, Đ.N.H.L được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Ngày 14/10/2021, Đ.N.H.L hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để cách ly tại nhà (tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà). Ngày 29/10/2021, Đ.N.H.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.N.H.L đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 231 là N.T.V, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ngày 18/10/2021, N.T.V từ thành phố Đà Nẵng về tỉnh Kon Tum, ngay khi về đến thành phố Kon Tum N.T.V đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 29/10/2021, N.T.V được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.V đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 232 là Y.K, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, Y.K được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.K đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 233 là Đ.V.T, sinh năm 1966, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 17/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Đ.V.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, Đ.V.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 234 là A.D, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 17/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.D đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, A.D được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.D đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 235 là Y.A, sinh năm 1986, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.A đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, Y.A được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.A đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 236 là H.V.C, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, H.V.C đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, H.V.C được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.V.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 237 là Y.R, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 06/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.R đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; Y.R thực hiện cách ly tập trung từ ngày 06/10 đến ngày 23/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung Y.R được thực hiện xét nghiệm 5 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 5 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 24/10/2021, Y.R hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).  Ngày 28/10/2021, Y.R tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum (Y.R là F1 cùng buồng của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 220 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27/10/2021). Ngày 29/10/2021, Y.R được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.R đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-3, F0tdt2-6) và 07 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Tính đến 18 giờ ngày 29/10/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 237 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 221 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 16 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế).

Số lượt xem:163
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039749 Tổng số người truy cập: 52 Số người online:
Phát triển:TNC