banner
Thứ 2, ngày 30 tháng 1 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 58) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
31-10-2021

Tại Thông báo số 5554/TB-BCĐ, ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-46) và 09 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.  Đây là 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-46) và 09 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 124 là Y.V, sinh năm 2009, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương, ngày 12/10/2021, Y.V từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.V đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 30/10/2021, Y.V được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.V đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 125 (F0-88) là Y.N, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 27/10/2021 (có mã số bệnh nhân là 858.552). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.N tiếp tục được cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà). Ngày 29/10/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 126 (F0-59) là Y.B, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 26/10/2021 (có mã số bệnh nhân là 831.704). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.B tiếp tục được cách ly tại Nhà rông (tại xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà). Ngày 30/10/2021, Y.B được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.B đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 127 là Đ.T.T, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13/10/2021, Đ.T.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Đ.T.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; Đ.T.T thực hiện cách ly tập trung từ ngày 13/10 đến ngày 26/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Đ.T.T đã được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 27/10/2021, Đ.T.T hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà (tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum). Ngày 30/10/2020, Đ.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-46) là Y.V, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 06/10/2021, Y.V từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.V đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 09/10/2021, Y.V được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 09/10 đến ngày 21/10/2021, Y.V được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Ngày 22/10/2021, Y.V hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà (tại Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô). Ngày 30/10/2021, Y.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.V đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 248 là H.N.N.H, sinh năm 2015, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 26/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, H.N.N.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 30/10/2021, H.N.N.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.N.N.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 249 là A.H, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính  (-) với SARS-CoV-2; ngày 30/10/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 250 là L.T.P, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.T.P đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; L.T.P thực hiện cách ly tập trung từ ngày 11/10 đến ngayd 25/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, L.T.P được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 26/10/2021, L.T.P hết thời gian cách ly tập trung và trở về nhà (tại xã Kon Đào, huyện Đăk Tô) để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 30/10/2021, L.T.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.P đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 251 là Y.Th, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 252 là A.K, sinh năm 2014, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 253 là A.Kh, sinh năm 2009, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 251, 252, 253 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 13/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy từ ngày 13/10 đến ngày 26/10/2021; trong thời gian cách ly tập trung, các công dân này được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 27/10/2021, các công dân này hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại Khu tập trung kiểm soát dịch của xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy). Ngày 30/10/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 254 là N.T.B.P, sinh năm 1992, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 13/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.B.P đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà từ ngày 13/10 đến ngày 26/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, N.T.B.P được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 27/10/2021, N.T.B.P hết thời gian cách ly tập trung, được trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà). Ngày 30/10/2021, N.T.B.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.B.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 255 là N.N.S, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Thứ 256 là N.V.O, sinh năm 1991, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 255, thứ 256 là lái xe và phụ xe chạy tuyến đường dài. Ngày 29/10/2021, các công dân này đi từ Thành phố Hà Nội đến các tỉnh phía Nam để giao hàng. Do kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các công dân này hết giá trị (quá 72 giờ), nên sáng ngày 30/10/2021 các công dân này đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 09 giờ ngày 31/10/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 256 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 236 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 20 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 04 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:589
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3039670 Tổng số người truy cập: 50 Số người online:
Phát triển:TNC