banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã thông qua Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23...

Ngày 22/6/2023, Uỷ ban dân tộc ban hành Công văn số 1026/UBDT-CSDT về việc giải quyết kiến nghị

Ngày 21/3/2023 Uỷ ban Dân tộc ban hành Công văn số 405/UBDT-VPCTMTQG về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ của một số địa ph...

Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc ...

Ngày 31/8/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2895/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng b...

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc t...

Ngày 23 tháng 6 năm 2022 tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum kháo XII đã ban hành Quyết định 21/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ...

Ngày 19/5/2022, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thông tư 15/2022/TT-BTC về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021...

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tu...

Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn ...

Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ...

THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970093 Tổng số người truy cập: 42 Số người online:
Phát triển:TNC