Quyết định về việc thành lập Tổ biên tập Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
11-7-2019

  
Số lượt xem:673
Bài viết liên quan:
Icon  Kế hoạch triển khai biên tập dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Icon  Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của Trường Dự bị Đại học TP Hồ Chí Minh
Icon  Lịch tiếp công dân năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum