Lịch tiếp công dân năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
12-1-2019
Ngày 09/1/2020, Ban Dân tộc ban hành Thông báo số 02/TB-BDT về lịch tiếp công dân năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

  
Số lượt xem:1015