banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
733/BDT-VP 18/9/2020 Công văn V/v triệu tập học viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 3 theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg (các huyện Sa Thầy, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông, Thành phố Kon Tum)
723/BDT-VP 16/9/2020 V/v triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 huyện Kon Plông theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg
728/BDT-VP 16/9/2020 Công văn V/v triệu tập học viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 3 theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg (các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà)
715/BDT-VP 15/9/2020 V/v triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 huyện Ngọc Hồi theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg
701/BDT-VP 9/9/2020 Công văn V/v tổ chức tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg
16/GM-BDT 8/9/2020 Về việc mời dự Lễ ra mắt mô hình tổ hợp tác trồng cây ăn quả của phụ nữ dân tộc Brâu
692/BDT-CSDT 8/9/2020 V/v triệu tập đại biểu cán bộ xã tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 năm 2020
697/BDT-CSDT 8/9/2020 V/v đăng ký danh sách và thông báo triệu tập đại biểu ra mắt mô hình và tham gia Hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và kỹ năng quản lý mô hình theo Đề án thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2020
689/BDT-TTĐB 5/9/2020 V/v tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng ĐBDTTS
683/BDT-CSDT 4/9/2020 V/v triệu tập đại biểu cộng đồng tham gia Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135, năm 2020 (Hội nghị bổ sung)
2033/LN-SNN-BDT 4/9/2020 V/v hướng dẫn phân bổ, sử dụng vốn nước ngoài thực hiện các Chương trinh MTQG 2020
682/BDT-VP 3/9/2020 V/v triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 huyện Đăk Hà theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg
681/BDT-VP 3/9/2020 V/v triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 huyện Kon Rẫy theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg
677/BDT-CSDT 1/9/2020 V/v triệu tập đại biểu cán bộ thôn tham gia Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135, năm 2020 (Hội nghị thứ 12)
670/BDT-TTĐB 31/8/2020 Phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền, giao lưu, đối thoại về pháp luật tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y
673/BDT-VP 31/8/2020 V/v triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 huyện Đăk Tô theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg
674/BDT-VP 31/8/2020 V/v triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 huyện Ia H'Drai theo Đề án thuộc Quyết định 771/QĐ-TTg
669/BDT-VP 28/8/2020 Công văn V/v cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn giảng viên thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC theo Quyết định 771/QĐ-TTg
665/BDT-TTĐB 26/8/2020 V/v chuẩn bị cáo cáo phục vụ công tác khảo sát của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh
657/BDT-CSDT 25/8/2020 V/v phối hợp tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và một số nội dung có liên quan để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Trang trước Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1214372 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC