banner
Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/GM-BDT 19/1/2021 Giấy mời Dự Hội thảo triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33/GM-BDT 30/12/2020 Giấy mời về việc nghiệm thu xe ô tô
31/GM-BDT 28/12/2020 Giấy mời bàn giao công trình (hạng mục Thủy lợi) cho đơn vị thi công Xây dựng các công trình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025”
25/GM-BDT 6/11/2020 Giấy mời Hội nghị công bố kết thúc kiểm toán
24/GM-BDT 26/10/2020 Giấy mời họp về việc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán
18/GM-BDT 21/9/2020 Giấy mời Về việc mời dự Lễ ra mắt mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của phụ nữ dân tộc Rơ Măm
15/GM-BDT 24/7/2020 Giấy mời Gặp mặt và dự cơm thân mật với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, Năm 2020
14/GM-BDT 3/7/2020 Giấy mời dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025
13/GM-BDT 1/7/2020 Giấy mời Dự Hội thảo về Chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở tỉnh Kon Tum

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2126992 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC