banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
89/KH-BDT 31/12/2020 Kế hoạch Thăm hỏi, biểu dương các hộ dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021
295/BC-BDT 31/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 năm 2020
1075/BDT-TTĐB 31/12/2020 V/v thực hiện sử dụng bộ khung dệt được cấp theo Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ
1076/BDT-TTĐB 31/12/2020 V/v thông báo kết quả điều tra thực trạng 53 DTTS năm 2019 trên địa bàn tỉnh
33/GM-BDT 30/12/2020 Giấy mời về việc nghiệm thu xe ô tô
31/GM-BDT 28/12/2020 Giấy mời bàn giao công trình (hạng mục Thủy lợi) cho đơn vị thi công Xây dựng các công trình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025”
48/TB-BDT 25/12/2020 Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
1061/BDT-CSDT 25/12/2020 Công văn rà soát, tổng hợp danh sách xã an toàn khu
1058/BDT-CSDT 24/12/2020 Công văn đề nghị góp ý dự thảo báo cáo kết quả rà soát, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
288/BC-BDT 22/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
289/BC-BDT 22/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020
87/KH-BDT 22/12/2020 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021
287/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
1039/BDT-TTr 21/12/2020 Về việc khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền và đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc theo quy định
286/BC-BDT 19/12/2020 Báo cáo kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1026/BDT-CSDT 17/12/2020 V/v nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2020
1023/BDT-CSDT 16/12/2020 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân định các xã khu vực III, II, I, các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
278/BC-BDT 11/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
45/TB-BDT 8/12/2020 Thông báo Công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
1008/BDT-CSDT 8/12/2020 V/v tạo điều kiện cho đoàn cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất tại các tỉnh năm 2020
Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1304470 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC