banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1075/BDT-TTĐB 31/12/2020 V/v thực hiện sử dụng bộ khung dệt được cấp theo Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ
1076/BDT-TTĐB 31/12/2020 V/v thông báo kết quả điều tra thực trạng 53 DTTS năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1061/BDT-CSDT 25/12/2020 Công văn rà soát, tổng hợp danh sách xã an toàn khu
1058/BDT-CSDT 24/12/2020 Công văn đề nghị góp ý dự thảo báo cáo kết quả rà soát, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1039/BDT-TTr 21/12/2020 Về việc khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền và đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc theo quy định
1026/BDT-CSDT 17/12/2020 V/v nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 năm 2020
1023/BDT-CSDT 16/12/2020 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân định các xã khu vực III, II, I, các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
1008/BDT-CSDT 8/12/2020 V/v tạo điều kiện cho đoàn cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất tại các tỉnh năm 2020
1004/BDT-TTĐB 7/12/2020 V/v đôn đốc các đơn vị báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
1001/BDT-CSDT 4/12/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân định các xã khu vực III, II, I, các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
1003/BDT-VP 4/12/2020 Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2020
998/BDT-CSDT 2/12/2020 V/v lập danh sách và thông báo triệu tập đại biểu cộng đồng và cán bộ cơ sở đi tham quan, học tập kinh nghiệm thuộc Chương trình 135 năm 2020
993/BDT-TTr 30/11/2020 Về việc công bố Kết luận Thanh tra tại UBND huyện Ngọc Hồi
988/BDT-CSDT 27/11/2020 V/v tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai năm 2020 huyện Ngọc Hồi, Đăk Hà và Thành phố Kon Tum
973/BDT-CSDT 25/11/2020 V/v tham gia ý kiến đối với danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung và đưa ra năm 2021
974/BDT-CSDT 25/11/2020 Công văn triển khai Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
970/BDT-TTr 24/11/2020 Về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 năm 2020
964/BDT-CSDT 23/11/2020 V/v rà soát đối tượng thụ hưởng và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg năm 2020
960/BDT-CSDT 20/11/2020 Công văn thay đổi thời gian tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do ảnh hưởng thiên tai năm 2020 một số xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, Kon Rẫy
962/BDT-VP 20/11/2020 V/v mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II
Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1304252 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
Phát triển:TNC