banner
Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
300/BDT-HCTH 19/4/2021 Công văn V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC là đối tượng 4 năm 2021 (huyện Kon Rẫy)
297/BDT-CSDT 16/4/2021 V/v đăng ký lịch gặp mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum năm 2021
287/BDT-TTĐB 14/4/2021 V/v tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2021
282/BDT-TTĐB 12/4/2021 V/v làm việc với tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam
265/BDT-TTĐB 6/4/2021 V/v tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong các trường học
255/BDT-TTĐB 2/4/2021 V/v hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc báo cáo đề xuất thăm hỏi hộ nghèo DTTS gặp rủi ro, hoạn nạn, thiên tai để tổng hợp trình Vụ địa phương II Ủy ban Dân tộc
235/BDT-CSDT 24/3/2021 V/v phối hợp báo cáo, bổ sung nội dung, số liệu phục vụ công tác thanh tra theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
230/BDT-CSDT 23/3/2021 V/v triệu tập đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin năm 2021 (Hội nghị thứ 3)
220/BDT-CSDT 19/3/2021 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg năm 2020
214/BDT-CSDT 17/3/2021 V/v triệu tập đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin năm 2021 (Hội nghị thứ 2)
198/BDT-CSDT 12/3/2021 V/v phối hợp làm việc với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam
199/BDT-TTr 12/3/2021 Về việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 745/TB-KTNN ngày 21/12/2020
202/BDT-CSDT 12/3/2021 V/v triệu tập đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin năm 2021 (Hội nghị thứ 1)
204/BDT-CSDT 12/3/2021 V/v nắm tiến độ, kiểm tra kết quả rà soát thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
31/QĐ-BDT 10/3/2021 Quyết định Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
189/BDT-TTĐB 9/3/2021 V/v hướng dẫn triển khai mô hình điểm nhân rộng về bình đẳng giới
179/BDT-CSDT 5/3/2021 V/v tiếp tục hướng dẫn rà soát số liệu các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
167/BDT-CSDT 3/3/2021 V/v phối hợp báo cáo phục vụ công tác thanh tra theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
162/BDT-TTĐB 2/3/2021 V/v cách ghi thành phần dân tộc trên các loại giấy tờ cá nhân của công dân
159/BDT-TTr 2/3/2021 Về việc đôn đốc các huyện chỉ đạo các xã được giao làm chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 745/TB-KTNN ngày 21/12/2020
Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2126977 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC