banner
Thứ 5, ngày 28 tháng 1 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
295/BC-BDT 31/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 năm 2020
288/BC-BDT 22/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
289/BC-BDT 22/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020
287/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
286/BC-BDT 19/12/2020 Báo cáo kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
278/BC-BDT 11/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
256/BC-BDT 27/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 11 và Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020
249/BC-BDT 17/11/2020 Báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính của Ban Dân tộc năm 2020
229/BC-BDT 23/10/2020 Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
230/BC-BDT 23/10/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020
216/BC-BDT 24/9/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020
213/BC-BDT 23/9/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 9 tháng đầu năm 2020
199/BC-BDT 1/9/2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020
198/BC-BDT 31/8/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg
197/BC-BDT 27/8/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2020
193/BC-BDT 20/8/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 8 và Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020
192/BC-BDT 19/8/2020 Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020
175/BC-BDT 23/7/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 7 và Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2020
169/BC-BDT 17/7/2020 Báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI
168/BC-BDT 15/7/2020 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025
Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1304406 Tổng số người truy cập: 39 Số người online:
Phát triển:TNC