banner
Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/BC-BDT 22/3/2021 Báo cáo công tác dân tộc quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021
57/BC-BDT 16/3/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020
46/BC-BDT 26/2/2021 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2021
47/BC-BDT 26/2/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 02 và Kế hoạch công tác tháng 03 năm 2021
45/BC-BDT 25/2/2021 Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I năm 2021
28/BC-BDT 3/2/2021 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 1321/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Văn bản số 981-CV/TU ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Tỉnh Ủy
19/BC-BDT 22/1/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 01 và Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2021
09/BC-BDT 11/1/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
03/BC-BDT 5/1/2021 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
295/BC-BDT 31/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 năm 2020
288/BC-BDT 22/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
289/BC-BDT 22/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2020
287/BC-BDT 21/12/2020 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
286/BC-BDT 19/12/2020 Báo cáo kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
278/BC-BDT 11/12/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
256/BC-BDT 27/11/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 11 và Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020
249/BC-BDT 17/11/2020 Báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính của Ban Dân tộc năm 2020
229/BC-BDT 23/10/2020 Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
230/BC-BDT 23/10/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2020
216/BC-BDT 24/9/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020
Trang sau

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2127050 Tổng số người truy cập: 40 Số người online:
Phát triển:TNC