banner
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 74) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
15-11-2021

Ngày 14 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành thông báo số 5919/TB-BCĐ về 06 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Đây là 06 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 04 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó, có 01 trường hợp mắc COVID-19 thứ 338 là trường hợp phát hiện tại cộng đồng), như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1:

Thứ 163 là A.T, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 12/11/2021, A.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 13/11/2021, A.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 164 là A.Đ, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương; ngày 09/11/2021, A.Đ từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Đ đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 13/11/2021, A.Đ được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 165 là A.Th, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương; ngày 08/11/2021, A.Th từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Th đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 13/11/2021, A.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 166 là A.V, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương; ngày 08/11/2021, A.V từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.V đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 13/11/2021, A.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.V đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 167 (F0-157) là V.T.T, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 05/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 874.371). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, do không có xe về tỉnh Thanh Hóa nên V.T.T được cách ly tại Khu nhà A của Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (dành cho bệnh nhân chuẩn bị ra viện). Ngày 13/11/2021, V.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 168 (F0-108) là Y.S, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 06/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 858.580). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.S được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy). Ngày 07/11/2021, Y.S được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.S đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 336 là Y.N, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Ka Dong, địa chỉ: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 08/11/2021; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 13/11/2021, Y.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 337 là Y.T, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 08/11/2021; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 13/11/2021, Y.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 338 là A.M, sinh năm 1996, giới tính nam, dân tộc Sơ Rá, địa chỉ: Xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 12/11/2021; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.M đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là A.M về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngày 13/11/2021, A.M được lấy mẫu xét nghiệm giám sát cộng đồng với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngành Y tế đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức điều tra, xác minh, truy vết F1, F2 của bệnh nhân thứ 338 (A.M). Ngay trong ngày 13/11/2021, ngành Y tế đã thực hiện lấy mẫu giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp tiếp xúc gần với A.M. Kết quả, đã lấy được 14 mẫu (02 F1, 12 F2). Ngày 14/11/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trả lời kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, 14/14 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Thứ 339 là A.V, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 12/11/2021; khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.V đã được các lực lượng chức năng hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe (lý do là A.V về từ địa phương có cấp độ dịch 1 - vùng xanh). Ngay khi về đến địa phương, A.V đã được các lực lượng chức năng vận động cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông. Ngày 13/11/2021, A.V được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.V đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 16 giờ ngày 14/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 339 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 311 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 28 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:703
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3434522 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC