banner
Thứ 4, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 68) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
9-11-2021

Ngày 9 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum có Thông báo số 5780/TB-BCĐ thông báo về 06 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Đây là 06 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 04 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1:

Thứ 149 là Y.T, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Long An; ngày 14/10/2021, Y.T từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 07/11/2021, Y.T được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 8, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 150 (F0-149) là A.C, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 04/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 872.880). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.C được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy). Ngày 08/11/2021, A.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.C đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 151 (F0-202) là A.T, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 04/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 889.549). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.T được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 08/11/2021, A.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 152 (F0-91) là Y.D, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 04/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 858.555). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.D được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà). Ngày 08/11/2021, Y.D được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.D đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn  Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thứ 153 (F0-138) là Đ.H.C, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 04/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 864.771). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Đ.H.C được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà). Ngày 08/11/2021, Đ.H.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.H.C đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn  Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

- Thứ 154 là Y.X, sinh năm 1994, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương; ngày 17/10/2021, Y.X từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.X đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (Cơ sở 1); Y.X thực hiện cách ly tập trung từ ngày 17/10 đến ngày 31/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.X được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 01/11/2021, Y.X hết thời gian cách ly tập trung và trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 07/11/2021, Y.X được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. Y.X đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2

F0tdt2-65 là A.M, sinh năm 2000, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 04/10/2021, A.M di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.M đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 12/10/2021, A.M được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 12/10 đến ngày 24/10/2021, A.M được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 25/10/2021, A.M hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục cách ly tại nhà (tại phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Ngày 08/11/2021, A.M được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

F0tdt2-59 là N.T.N.N, sinh năm 2007, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/10/2021, N.T.N.N di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.N.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 11/10/2021, N.T.N.N được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 11/10 đến ngày 21/10/2021, N.T.N.N được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Ngày 22/10/2021, N.T.N.N hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà). Ngày 08/11/2021, N.T.N.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.N.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện huyện Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 313 là N.V.T, sinh năm 1993, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 24/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.V.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 07/11/2021, N.V.T được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 314 là H.V.P, sinh năm 1978, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 06/11/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, H.V.P đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 07/11/2021, H.V.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.V.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 315 là Y.H, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 10/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; Y.H thực hiện cách ly tập trung từ ngày 10/10 đến ngày 25/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.H được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 26/10/2021, Y.H hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 07/11/2021, Y.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 316 là Y.N, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 10/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.N, đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum; Y.N, thực hiện cách ly tập trung từ ngày 10/10 đến ngày 25/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.N, được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 26/10/2021, Y.N, hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum). Ngày 07/11/2021, Y.N, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.N, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 20 giờ ngày 08/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 316 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 292 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 24 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 07 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:245
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3238508 Tổng số người truy cập: 41 Số người online:
Phát triển:TNC