banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Tổ chức các hoạt động Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 2018
28-9-2018

Với chủ đề của tháng hành động là “chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai với ý nghĩa là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa, bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực thi Luật bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Theo đó, từ ngày 15/11/2018 đến 15/12/2018, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2018; tổ chức truyền thông tuyên truyền các chủ đề, thông điệp và hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông, các tài liệu tuyên truyền ở cộng đồng; đăng tải các bài viết trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành có liên quan...

Hưởng ửng tháng hành động theo Kế hoạch của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong tháng 11,12/2018, Ban Dân tộc tỉnh sẽ triển khai các nội dung như: (i)Tổ chức khảo sát thu thập thông tin, số liệu liên quan, nắm tình hình trên địa bàn các xã của 5 huyện có biểu hiện, nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với từng địa bàn; (ii) Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông như phát 05 loại tờ rơi, tờ gấp... về: Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”; Kế hoạch hành động số 738/KH-UBND ngày 13/04/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020… và các nội dung khác có liên quan đến giới và bình đẳng giới cho cán bộ các ban, ngành đoàn thể xã, thôn và người dân vùng dân tộc và miền núi; (iii) Triển khai các hoạt động khảo sát và thành lập mô hình tại 02 xã có đông đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số phong tục, tập quán ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện mục tiêu để đạt được bình đẳng giới một cách thực chất trên tất các lĩnh vực của đời sống.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1305
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165802 Tổng số người truy cập: 48 Số người online:
Phát triển:TNC