Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
18-9-2019
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BDT, ngày 31/05/2019 của Ban Dân tộc kế thực hiện “Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục, pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021” năm 2019. Trong tháng 9/2019, Ban Dân tộc phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 xã Đăk Pxi huyện Đăk Hà; xã Đăk Choong huyện Đăk Glei; xã Ya Tăng huyện Sa Thầy với sự tham gia của 236 đại biểu.

Tại Hội nghị các báo viên đã giới thiệu một số chuyên đề liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: Đề án “Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”;  Kỹ năng tuyên truyền thay đổi hành vi trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số; Tuyên truyền phổ biến kiến thức lái xe an toàn cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sau khi nghe các nội dung tuyên truyền các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong việc tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh các giải pháp do cơ quan chuyên môn đưa ra, các đại biểu cũng đề xuất thêm một số giải pháp cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương giúp cho bà con nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các Hội nghị lần này, đội ngũ các ban ngành của thôn đã được trang bị thêm những kiến thức phương pháp cơ bản trong công tác tuyên truyền vận động, hiểu biết sâu hơn, những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh truyền đạt tại Hội nghị

Báo cáo viên của Ban an toàn giao thông tỉnh truyền đạt tại Hội nghị

Ksor H’Nhuên

  
Số lượt xem:438
Bài viết liên quan:
Icon  Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
Icon  Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
Icon  Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Icon  Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
Icon  Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Icon  Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô
Icon  Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Icon  Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 03 xã vùng đồng bào DTTS
Icon  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường PT DTNT