banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới. Ngày ...

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025)

Thực hiện Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần ...

Thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch COVID-19

Ngày 17/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh có Công văn số 1314/CV-BCĐ yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ v...

Tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ ngày 16 - 24/4/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa vừa ký ban hành Công điện 06/CĐ-CTUBND ngày 16/4 yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; trong đó, tiếp tục thực hiện c...

UBND tỉnh chỉ đạo giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trong 03 tháng do dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa vừa ký ban hành Công văn số 1230/UBND-KTTH ngày 13/4 yêu cầu các đơn vị cấp nước sinh hoạt thực hiện giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để giảm b...

Tiếp tục triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến ngày 15/4/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TBVPCP ngày 07 tháng 4 năm 2020 về kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 06 tháng 4 năm 2020 phòng, chống dịch Covid-19; tại...

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1127/UBND-NC về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ngày 06/4, UBND tỉnh ban hành văn bản 1123/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp; các cơ quan ngành dọc, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ch...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 05/4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ...

Vận chuyển hàng hóa đến vùng sâu, vùng xa phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong, sau dịch Covid-19

Tại văn bản 1058/UBND-HTKT ngày 03/4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp vận chuyển hàng hóa đến các h...

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tại văn bản 1063/UBND-KGVX ngày 03/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch b...

Tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm "đi đến ngõ, gõ đến nhà, rà đến từng đối tượng"

Đây là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo 64/TB-UBND ngày 03/4/2020.

UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 03/4, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1059/UBND-HTKT yêu cầu Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa c...

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo xử lý cụ thể các trường hợp vào tỉnh từ 0 giờ ngày 1/4

Ngày 1/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành văn bản số 1118/BC-BCĐ về việc xử lý đối với các trường hợp vào tỉnh Kon Tum từ 0 giờ ngày 1/4.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 05 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa vừa ký ban hành Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31/3 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp và các cơ quan ngành dọc, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ...

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch  tỉnh lần thứ 5 năm 2020

Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3289/KH-UBND tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy năm 2018

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum, trong năm 2018 Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã của tập trung thực hiện có hiệu...

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len

Từ ngày 23/01 đến 24/01/2019 đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra việc thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len tài khoá năm 2017, thực hiện năm 2018 trên...

Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 3198/UBND-TH phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì ngưòi nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến nă...

Ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018

Ngày 5/10/2018, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch chi tiết Tuần văn hóa, Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018. Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu...

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2658/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ngày 10-9-2018, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên đị...

Ngày 22-10-2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

info THÔNG BÁO
library_books VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
28/2019/QĐ-UBND 25/12/2019 Quyết định ban hành quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum get_app
285/UBDT-DTTS 29/3/2018 Công văn triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ get_app
12/2018/QĐ-TTg 6/3/2018 Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS get_app
1443/UBDT-TT 28/12/2017 Công văn Về việc triển khai Quyết định 1860/QĐ-TTg get_app
1860/QĐ-TTg 23/11/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp Ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” get_app
18/2017/TT-BNNPTNT 9/10/2017 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 get_app
941b/QĐ-UBND 20/9/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025 get_app
library_books VĂN BẢN NGHIỆP VỤ
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
941b/QĐ-UBND 20/9/2017 Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội DTTS rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025 get_app
monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

920335 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
Phát triển:TNC