banner
Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021
Thông báo tình hình dịch bệnh so 47 của BCĐ phòng chống dịch tỉnh Kon Tum
22-10-2021

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum  có Thông báo số 5367/TB-BCĐ về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 100, 101 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 tại tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

Trường hợp tái dương tính thứ 100 là A.K, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 20/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 21/10/2021, A.K có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.K đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính thứ 101 là Y.T, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 16/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 21/10/2021, Y.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

2. Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 170 là T.A.T, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 171 là A.K, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 172 là A.N.Q.Đ, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 170, 171, 172 là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 16/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai,  xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 21/10/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 173 là D.T.N, sinh năm 2021, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, D.T.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 19/10/2021, D.T.N được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum cùng với mẹ là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 147 (có mã số bệnh nhân là 872.878 được phát hiện ngày 19/10/2021). Ngày 21/10/2021, D.T.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. D.T.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 174 là A.C, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 07/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.C đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 21/10/2021, A.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 175 là Y.X, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 15/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.X đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 21/10/2021, Y.X được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.X đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 176 là A.X, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 20/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.X đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 21/10/2021, A.X có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.X đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 177 là A.Th, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Th đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 21/10/2021, A.Th có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 178 là Y.K.L, sinh năm 1996, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 16/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.K.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 21/10/2021, Y.K.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.K.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 179 là L.T.T, sinh năm 1981, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 16/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.T.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 21/10/2021, L.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 100, 101 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 được phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung và đưa đi cách ly tập trung, điều trị kịp thời.

Tính đến 10 giờ ngày 22/10/2021, tỉnh Kon Tum có 179 trường hợp mắc COVID-19 (171 ca phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung; 08 ca phát hiện tại cộng đồng). Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người về từ các tỉnh, thành phố đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Số lượt xem:42
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1999152 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC