banner
Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021
Thông báo tình hình dịch bệnh số 46 của BCĐ phòng chống dịch tỉnh kon tum
22-10-2021

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 5359/TB-BCĐ về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 97, 98, 99 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169  tại tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

 Trường hợp tái dương tính thứ 97 là H.L.Q.C, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, H.L.Q.C đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 20/10/2021, H.L.Q.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.L.Q.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính thứ 98 là V.V.S, sinh năm 1974, giới tính nam, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 20/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, V.V.S đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2; V.V.S đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính thứ 99 là A.Th, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 20/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Th đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2; A.Th đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

2. Trường hợp mắc COVID-19:

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 158 là Y.S, sinh năm 2006, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 159 là Y.P, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 160 là Y.K, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 158, 159, 160 là các công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 16/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 20/10/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 161 là Y.T, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Ka Dong; địa chỉ: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 20/10/2021, Y.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 162 là L.T.T.T, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Sán Chỉ; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 01/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.T.T.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum - Cơ sở 1; L.T.T.T thực hiện cách ly tập trung từ ngày 01/10 đến ngày 14/10/2021; trong thời gian cách ly tập trung, L.T.T.T được thực hiện xét nghiệm 3 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, lần 1 vào ngày 01/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-), lần 2 vào ngày 05/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-), lần 3 vào ngày 14/10/2021 có kết quả xét nghiệm âm tính (-); trong thời gian cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung, L.T.T.T không tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 15/10/2021, L.T.T.T hết thời gian cách ly tập trung và trở về nhà (tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) bằng xe ôm công nghệ (Grap) để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 21/10/2021, L.T.T.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngành Y tế đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức điều tra, xác minh, truy vết F0, F1, F2 của bệnh nhân L.T.T.T. Kết quả ban đầu: Đã điều tra được 05 trường hợp F1 (Đăk Hà 04, thành phố Kon Tum 01) và 01 trường hợp F1cb (ở cùng buồng cách ly với L.T.T.T trong thời gian cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung) được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; 200 trường hợp F2 (Đăk Hà) được lấy mẫu xét nhiệm và thực hiện cách ly tại nhà; đang tiếp tục truy vết các F1, F2.

Ngày 21/10/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trả lời kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, kết quả: 04/05 F1 (Đăk Hà) có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); 01/05 F1 (thành phố Kon Tum) và 01 F1cb có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2, đang được tiếp tục cách ly tập trung; 200 F2 (Đăk Hà) đang thực hiện xét nghiệm, thực hiện cách ly tại nhà.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 163 là T.T.T.H, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 164 là Y.H, sinh năm 1979, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 165 là T.T.H, sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 163, 164, 165 có tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 tại Chốt 6 - thôn Đăk Kinh, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông. Ngày 21/10/2021, 03 trường hợp này được lấy mẫu định kỳ để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Hiện tại, 03 trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 166 là H.T.L, sinh năm 1977, giới tính nữ, dân tộc Sán Chỉ; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 167 là L.V.C, sinh năm 1975, giới tính nam, dân tộc Sán Chỉ; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 168 là L.T.H.G, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Sán Chỉ; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 169 là L.T.T.H, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Sán Chỉ; địa chỉ: Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 166, 167, 168, 169 là F1 của trường hợp mắc COVID-19 thứ 162 (được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 21/10/2021). Sau khi trường hợp mắc COVID-19 thứ 162 dương tính (+) với SARS-CoV-2, 04 trường hợp nói trên được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Hiện tại, 04 trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 97, 98, 99 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169; trong đó trường hợp mắc COVID-19 thứ 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 là các trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng.

Tính đến 20 giờ ngày 21/10/2021, tỉnh Kon Tum có 169 trường hợp mắc COVID-19 (161 ca phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung; 08 ca phát hiện tại cộng đồng). Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với các ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Số lượt xem:74
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1999200 Tổng số người truy cập: 31 Số người online:
Phát triển:TNC