banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc th...

Theo Hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai thực hiện lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS (tại công văn số 135/BDT-HCTH ngày 05/02/2023). Ủy ban nhân dân các huyện, thàn...

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về bổ sung danh sách người có uy tín, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong ĐB DTTS trên địa bàn tỉnh K...

Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068833 Tổng số người truy cập: 56 Số người online:
Phát triển:TNC