banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Quyết định số 2054/QĐ-BCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum

Công văn số 890 /STTTT-TTBCXB ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin và Tuyền thông về một số nội dung theo chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở

Công văn số 890 /STTTT-TTBCXB ngày 4 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin và Tuyền thông về một số nội dung theo chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024

Ngày 01/4/2024, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch số 1085/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024.

Ngày 14/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3948/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ngày 20/9/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3148/KH-UBND Kế hoạch về phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 21/8/2023, Uỷ ban dân tộc ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản...

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28 /8/2023 về Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Q...

Thực hiện Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phê duyệt “Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương tr...

Ngày 22/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1945/KH-UBND về triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát...

THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3969883 Tổng số người truy cập: 34 Số người online:
Phát triển:TNC