banner
Thứ 2, ngày 4 tháng 3 năm 2024
Kết quả kiểm tra, giám sát đồng cấp hoạt động công đoàn năm 2023 đối với Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc
27-11-2023

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-CĐCS ngày 05 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc về kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn năm 2023 của Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc; Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-CĐCS ngày 20 tháng 9 năm 2023 về thành lập đoàn kiểm tra đồng cấp Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc năm 2023.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đồng cấp giúp cho đoàn viên công đoàn nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức công đoàn.

Qua đợt kiểm tra, giám sát đã đánh giá được việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành pháp luật về Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội và các luật khác; việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nội dung kiểm tra, giám sát khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi  phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của công đoàn; Giám sát theo Quyết định số 833/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn  Lao động Việt Nam; Quyết định số 217/QĐ/TW của Bộ Chính  trị đối với cán bộ công đoàn; với tổ chức, tập thể; việc  thực  hiện  chính  sách,  pháp  luật  về  lao  động,  công  đoàn,  bảo  hiểm  xã hội... liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ ... của Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Tuy nhiên, qua đợt kiểm tra, giám sát Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc vẫn tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là công tác triển khai cập nhật số lượng đoàn viên lên hệ thống quản lý đoàn viên chưa đạt yêu cầu.

Từ những tồn tại đó, thông qua Thông báo số 41/TB-CĐCS ngày 15/11/2023 đoàn kiểm tra đồng cấp đề xuất kiến nghị đối với CĐCS Ban Dân tộc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và chỉ đạo các Tổ công đoàn trực thuộc tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn. Lựa chọn những nội dung trọng tâm để truyền tải thông tin nhằm đem lại hiệu quả thiết thực.

Đặng Quang Hưng

Số lượt xem:699
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3695351 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
Phát triển:TNC