banner
Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 trên địa bàn tỉnh
8-4-2024

Để tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III (2019 - 2024). Ngày 29/03/2024, Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) ban hành hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024.

Ảnh: Nguồn Internet

Theo đó, đối tượng được khen thưởng tại Đại Hội lần này là các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; là người dân tộc thiểu số và là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ IV năm 2024 có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV (2019 - 2024).

Với các hình thức khen thưởng:  (1). Khen thưởng trao tại Đại hội cấp huyện:  Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;  Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; (2). Khen thưởng trao tại Đại hội cấp tỉnh: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Số lượng khen thưởng: (1). Đối với Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Mỗi huyện, thành phố lựa chọn đề nghị 02 tập thể và 04 cá nhân để đề nghị khen thưởng;  (2). Giấy khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; (3). Đối với Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mỗi huyện, thành phố lựa chọn đề nghị 01 tập thể và 02 cá nhân để đề nghị khen thưởng.

 Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị và các địa phương thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, khoản 1, Điều 43 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ sơ khen thưởng gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 20 ngày diễn ra Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV năm 2024 để tổng hợp, thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng.

Chi tiết Hướng dẫn tại đây: https://drive.google.com/file/d/1xNAxa6BS32zvmoUXgy2gzqa1g32LOD5U/view?usp=sharing

Hứa Thị Thanh Trà

 

Số lượt xem:931
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3970121 Tổng số người truy cập: 38 Số người online:
Phát triển:TNC