banner
Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023
Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật cho thành viên câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới” thực hiện theo Quyết định 1898/QĐ-TTg, ngày 28/11/2017
25-4-2022

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” là “Tạo sự chuyển biết tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu Chiến lược quốc gia bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh.

Bám sát các nội dung trọng tâm, Ban Dân tộc đã xây dựng các Kế hoạch, thông báo để phòng phụ trách chuyên môn xây dựng bài giảng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng và cử cán bộ tham gia báo cao tại Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn ở xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đã phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Ủy ban nhân dân các xã Đăk Pét, xã Đăk Kroong triển khai Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới với bốn chuyên đề: Chuyên đề 1. Kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan đến bình đẳng giới trong đồng bào DTTS; Chuyên đề 2. Kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan đến tảo hôn - hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS; Chuyên đề 3. Hướng dẫn lồng ghép kiến thức có nội dung bình đẳng giới vào chương trình hoạt động dạy học và lồng ghép kiến thức có nội dung bình đẳng giới vào kế hoạch tuyên truyền vùng đồng bào DTTS; Chuyên đề 4. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH có lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn ở xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Sau 4 ngày (từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2022) tổ chức Hội nghị tập huấn tại hai xã Đăk Pét, xã Đăk Kroong, với hơn 90 người là đại diện cán bộ, bà con người dân tộc thiểu số và thành viên Câu lạc bộ bình đẳng giới tại địa bản xã đã tích cực tham gia. Hội nghị đã triển khai hết các nội dung, đạt được các mục tiêu và tiếp tục đưa ra những định hướng để làm tốt hơn nữa công tác tổ chức Hội nghị tập huấn trong thời gian tới.

Kiếm Ba

Số lượt xem:377
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3429386 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
Phát triển:TNC