banner
Thứ 3, ngày 11 tháng 5 năm 2021
Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum trách nhiệm đóng góp vào thành công Đại hội
2-2-2021

Những ngày tham dự Đại hội, các đại biểu của tỉnh Kon Tum luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào văn kiện và sáng suốt bỏ phiếu lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đóp góp cho thành công của Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: VP

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 17 đại biểu tham dự (trong đó có 2 đại biểu đương nhiên, 15 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI). Đoàn do đồng chí Dương Văn Trang- Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Phó trưởng đoàn.

Xác định trọng trách mà cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Kon Tum gửi gắm, nên trong suốt quá trình tham dự Đại hội XIII, các đại biểu của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum luôn tận tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào văn kiện.

Trong phiên thảo luận tại đoàn, các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đã có nhiều ý kiến tham gia sôi nổi vào những nội dung để xây dựng, hoàn thiện văn kiện. Các đại biểu đều thống nhất cao với đánh giá của văn kiện do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội. Các đại biểu cho rằng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sự kết hợp trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, với nhiều nội dung mới và điểm nhấn quan trọng. Văn kiện trình Đại hội XIII đã phân tích, đánh giá toàn diện về những kết quả, thành tựu đất nước ta đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đặc biệt, Văn kiện đã cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất của tình hình trong nước và thế giới, phân tích, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình và xu hướng phát triển của thế giới và đất nước trong giai đoạn mới, tạo cơ sở cho việc xác định các mục tiêu phát triển trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đại biểu Huỳnh Quốc Huy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thực hiện tốt phương châm: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển. Đại hội đã đánh giá đầy đủ, khách quan toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quan tiến trình đổi mới, để quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thạch- Bí thư Huyện ủy Ia H’rai, Thư ký Đoàn cho hay, các đại biểu của tỉnh đều đánh giá cao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ qua có nhiều đổi mới trong lãnh đạo điều hành. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nêu gương của lãnh đạo và người đứng đầu là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của nhiệm kỳ qua.

Đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, các đại biểu tỉnh Kon Tum thảo luận và đề nghị Nhà nước cần quan tâm phát triển các Khu công nghiệp quy mô lớn, liên vùng; tăng đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng Tây Nguyên để khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, du lịch sinh thái...Hình thành các khu du lịch quy mô quốc gia, sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách. Có cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ và phát triển rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân sống gần rừng. Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ cấu lại việc sử dụng đất của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam vừa đáp ứng mục tiêu phát triển doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là trật tự kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch. Đồng thời, đề nghị đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia và đổi mới giáo dục nhằm giáo dục khát vọng, ý chí phấn đấu vươn lên cho học sinh, sinh viên.

Về vấn đề xây dựng Đảng, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đề nghị tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại đảng viên cho sát, hiệu quả hơn…

Ngoài việc tích cực tham gia thảo luận tại đoàn, ngay trong phiên thảo luận tại hội trường, thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum dự đại hội, đồng chí A Pớt-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự đại hội đã có bài tham luận với chủ đề: “Đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số ”. Đồng chí A Pớt đã nêu lên những đổi thay trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum; phân tích những khó khăn, hạn chế và đặc biệt đã đề xuất những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để Đảng có những quyết sách, chủ trương phù hợp nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội, đời sống của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.

Đặc biệt, với ý nghĩa vô cùng quan trọng là việc bầu chọn ra những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm để lãnh đạo đất nước nên các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ từng nhân sự được giới thiệu, sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu ưu tú nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại biểu Huỳnh Quốc Huy chia sẻ: Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, đọc kỹ tiểu sử, xem xét các tiêu chuẩn của những đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành khóa XIII. Tôi thấy công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, lựa chọn và giới thiệu được những đại biểu thật sự ưu tú, đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm. Qua nghiên cứu, với trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum tôi đã chọn và bầu ra những cán bộ đủ tâm, đủ tài, đủ tầm, luôn biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Tin rằng, những đại biểu được chọn sẽ phát huy khả năng, trí tuệ của mình cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới lãnh đạo đất nước, biến khát vọng của người Việt Nam thành hiện thực, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau 8 ngày tích cực làm việc, Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, đặc biệt đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những người thực sự tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước ngày phát triển. Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thành công của Đại hội đã có sự đóng góp tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

“Sau đại hội, dưới các hướng dẫn của Trung ương, chúng tôi bằng mọi biện pháp, triển khai đầy đủ nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống tại địa phương Kon Tum với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển, nhằm nâng cao đời sống về vật chất cũng như tinh thần đối với nhân dân Kon Tum chúng ta”- đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với phóng viên bên lề đại hội.

Nguồn: Báo KonTum Online

Số lượt xem:379
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1485064 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC