banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Chương trình phối hợp trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2022 -2025
11-5-2022

Ngày 12/4/2022, Ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký ban hành Chương trình phối hợp số 08 /CTPH-BHXH-BDT trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2022 -2025

Chương trình phối hợp được ký kết với mục đích đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; phát huy vai trò của Cơ quan làm công công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, giúp nhận thức rõ BHXH, BHYT là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức và người lao động làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện tham gia làm tuyên truyền viên về BHXH, BHYT. Góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022- 2025.

Theo đó, nội dung phối hợp tập trung vào các nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chính sách BHXH, BHYT: Phối hợp tổ chức các hội nghị hoặc lồng ghép các hội nghị để thực hiện tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là đối tượng ở vùng sâu, vùng xa và các địa bàn có sự thay đổi chính sách theo Quyết định 861/QĐ-TTG ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia BHXH, BHYT. In ấn các tài liệu tuyên truyền về BHXH, BHYT để đội ngũ công chức và người lao động làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện phổ biến đến cơ sở, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sử dụng hiệu quả truyền thông trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Ban Dân tộc. Vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số làm công việc tự do tham gia BHXH tự nguyện; BHYT theo hộ gia đình.

Phát triển người tham gia BHXH, BHYT: Vận động thân nhân của công chức và người lao động làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện chưa tham gia BHXH, BHYT chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT cho toàn thể thành viên trong gia đình, có ít nhất 01 người trong gia đình tham gia BHXH tự nguyện.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: hối hợp xây dựng và ký kết chương trình phối hợp phù hợp tình hình của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện từ năm 2022. Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên của Ban Dân tộc về nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT. Tập huấn cho đội ngũ Công chức Phòng Dân tộc về nội dung, nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thông qua các Hội nghị thực hiện các Chương trình, chính sách, dự án, đề án để lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT.

Công tác khen thưởng: Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Chương trình phối hợp cũng quy định rõ trách nhiệm thực hiện đối với Ban Dân tộc và Bảo hiểm xã hội tỉnh, là cơ sở để các ngành triển khai thực hiện các nội dung phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đi sâu hơn vào đời sống xã hội.

                                                                                                                                                                Mỹ Hạnh

Số lượt xem:2431
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068976 Tổng số người truy cập: 57 Số người online:
Phát triển:TNC