banner
Thứ 5, ngày 24 tháng 6 năm 2021
Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
16-7-2019

Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặc chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư vùng DTTS, miền núi. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động người uy tín tham gia tốt các phong trào ở địa phương, cơ sở. Theo dõi nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn nhất là tình hình sản xuất, đời sống cũng như tình hình phát triển kinh tế, xã hội để tham mưu UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

`Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của tỉnh phân bổ và triển khai kịp thời các nguồn kinh phí các chương trình, chính sách như: Chương trình 135, chính sách đầu tư của Chính phủ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn 2017 – 2020; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025.... Lựa chọn tham mưu UBND tỉnh công nhận 811 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức hàng chục Hội nghị tuyên truyền trực tiếp Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 -2020”; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Đề án bình đẳng giới thu hút hàng nghìn lượt người tham gia... Đặc biệt, đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại 10 huyện, thành phố với sự tham gia của 1.438/1.552 đại biểu chính thức đại diện cho khoảng 280.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, thành phố về dự Đại hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch triển khai thực hịên Chỉ thị trên…

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lan, Phó phòng phụ trách LĐTB & XH huyện IaH’Drai (phụ trách công tác dân tộc) phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện chính sách dân tộc vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như:  Tiến độ thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg còn chậm; Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sơ hạ tầng mới triển khai đạt 28,97%. Công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, báo cáo chuyên đề một số huyện còn chậm về thời gian; chất lượng thông tin báo cáo chưa đầy đủ và kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành chung. Công tác phối hợp báo cáo của các sở, ban, ngành có liên quan về một số chương trình, đề án, dự án, chính sách do ngành quản lý về lĩnh vực công tác dân tộc chưa thường xuyên nên ảnh hưởng dến công tác tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của các cấp, các ngành; Kinh phí trung ương hỗ trợ các nội dung thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg còn thấp so với nhu cầu của đề án phần nảo ảnh hướng đến tiến độ cũng như mục tiêu của Đề án....

Về công tác 6 tháng cuối năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo Chương trình, kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1348/KH-UBND, ngày 31/5/2018 thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 02-04-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:715
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1581421 Tổng số người truy cập: 67 Số người online:
Phát triển:TNC