banner
Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022
Ủy ban Dân tộc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
8-6-2021

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Dân tộc có văn bản số 638/UBDT-CSDT về việc trả lời đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ VHTTDL đối với đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum trong việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban Dân tộc có ý kiến cụ thể đối với kiến nghị của tỉnh Kon Tum như sau:

1. Về quy định của các văn bản pháp luật và tổ chức phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

Theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011, tại Điều 4 quy định: “Vùng dân tộc thiểu số là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng...”.

Theo Nghị quyết 28/NQ-CP, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, tại điểm a, mục 8 quy định: “Xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên”. Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tại điều 2 quy định đối tượng áp dụng là các xã, thôn có từ 15% số hộ dân tộc thiểu số trở lên.

Như vậy, tỉnh Kon Tum tổ chức phân định các xã, thôn theo trình độ phát triển đối với các xã, thôn có từ 15% số hộ dân tộc thiểu số trở lên là đúng theo quy định của các văn bản pháp luật. Theo đó, tỉnh Kon Tum có 92/102 xã có đủ điều kiện để đưa vào phân định, bao gồm: 35 xã khu vực I, 5 xã khu vực II và 52 xã khu vực III. Đối với 10 xã còn lại do không đủ tiêu chí về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nên không tổ chức phân định đối với xã, bao gồm: huyện Đăk Hà (01 thị trấn và 01 xã); thành phố Kon Tum (07 xã, phường) và huyện Sa Thầy (01 xã). Tuy nhiên, 10 xã nêu trên được rà soát tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số đến thôn. Kết quả có 10 thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên 15%, trong đó có 01 thôn (thuộc thị trấn Đăk Hà) được xác định là  thôn đặc biệt khó khăn.

2. Về thụ hưởng các chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số (theo quy định của Nghị quyết 28/NQ-CP, ngày 10 tháng 3 năm 2020):

Trường hợp sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn được Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng; tạo sinh kế; phát triển nguồn nhân lực và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho con người tiếp cận các dịch vụ cơ bản, từng bước thu hẹp khoảng cách so với vùng phát triển.

Trường hợp sinh sống tại các xã khu vực II: Nhà nước hỗ trợ tạo sinh kế, đầu tư bổ sung một phần hạ tầng còn thiếu hụt, chủ yếu là thực hiện các chính sách đối với con người.

Trường hợp sinh sống tại các xã khu vực I: Cơ bản để thực hiện các chính sách đối với con người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Hiện nay vẫn được thụ hưởng các chính sách đối với con người, ngoài ra còn đang thu hưởng các chính sách đầu tư, hỗ trợ từ các Chương trình, dự án khác, như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số (hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, ưu tiên điểm đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số).

Như vậy, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã, thôn không tổ chức phân định theo trình độ phát triển vẫm được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước, trừ các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Thực hiện Phiếu chuyển số 1478/PC-KGVX, ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển văn bản số 638/UBDT-CSDT, ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc. Trong đó, đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu, phối hợp với các địa phương có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp để người dân hiểu chính sách liên quan. Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Ban Dân tộc đã có văn bản số 442/BDT-CSDT đề nghị các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện đăng tải nội dung văn bản nêu trên của Ủy ban Dân tộc trên Trang Thông tin điện tử, Đài phát thanh - Truyền hình của các đơn vị, địa phương; đồng thời, có văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiên cứu triển khai thực hiện và lồng ghép  tuyên truyền tại các cuộc họp của các đoàn thể, thôn, làng để Nhân dân biết, thực hiện.

Trần Thị Y Tú

Số lượt xem:890
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2789953 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC